Västra Ytternäs 37-6

Illustration över tomtområde 37 6 översiktIllustration över tomtområde 37 6 stadsplan

Info om tomten

Tomt 24-37-6
Areal (m²) 3914
Byggnadsrätt (m²) 2700
Våningstal II, ½ III ¾
Tomtpris (€) 361 245
Tomtpris (€/m²) 92,30
Arrende 16 256
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2017.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.