En skogssnigel i gräset

Problem med sniglar?

Sniglar och snäckor är ovälkomna i de flesta odlingar. Visserligen medverkar de i nedbrytningen av växtrester och bidrar därmed till mullbildningen, men de äter också begärligt på levande växter.

Den spanska skogssnigeln skiljer sig i utseende från den ofarliga svarta skogssnigeln genom sin bruna färg som kan variera från beige, orange, röd- till mörkbrun. Unga sniglar är ljusare men kan ha mörka längsgående band på sidan. Arten har ettårig livscykel. Vuxna djur som har fortplantat sig under året dör i oktober. Därefter finner man endast ungdjur i olika storlekar. De övervintrar i jordkammare nere i marken på ca 1-2 dm djup. Uppgifter om äggens eventuella övervintring är inte helt entydiga.

Sniglarna kommer i gång på våren när dygnsmedeltemperaturen stiger över +4ºC. De ungdjur som var stora redan när de gick i vinterdvala behöver endast växa någon vecka till för att bli könsmogen. Den kan producera upp till 400 ägg under sin livstid. Utvecklingen från lagt ägg till kläckt snigel tar ca fyra veckor. Snigeln behöver sedan yttrligare fyra veckor för att bli könsmogen. Äggen är 3-4 mm och vid födseln är ungarna ca 1cm.

Spanska skogssnigeln är allätare och äter både levande och dött växtmaterial, liksom även dött animaliskt material. I princip kan den äta nästan alla växter som vi har i en trädgård. Sniglarna brukar dock undvika barrväxter och växter med hårda läderartade blad. Vedartade och taggiga delar brukar också undvikas.

Bekämpning av sniglar

Vilka bekämpningsmetoder som är lämpliga beror på om det finns sniglar i närheten eller inte, hur mycket sniglar det rör sig om och vad som passar olika trädgårdsägare. Börja bekämpningen direkt på våren. Samla aktivt in sniglar och avliva dem med ett snabbt klipp med sekatör strax bakom huvudet, inte mitt itu. Plåga inte ihjäl djuren långsamt genom att strö på salt, kalk, ättika m.m. Att sprida salt i trädgården är inte heller bra. För att effektivisera insamlingen kan gömslen som brädor, skivor och plastsäckar läggas ut. Vittja gömslen dagligen. För att få bästa resultat bör insatserna samordnas med grannarna. Bekämpningsmedel för sniglar som innehåller järnfosfat och andra kommersiella snigelfällor finns i handeln.

Läs mer på snigel.org om effektiva bekämpningsmetoder mot sniglar

Förebyggande åtgärder

Omgärda värdefulla delar med snigelstaket. Det finns elstängsel att köpa i handel och staket med en böjd plåt i 55º vinkel som skall vara minst 10 cm ovan mark går att bygga själv. Vattna på morgonen och skörda grönsaker och frukt i tid. Dåliga grönsaker och fallfrukt lockar till sig sniglar.

Bearbeta jorden. Eftersträva en finkornig jordstruktur på våren. Uppskjut höstgrävningen så länge som mojligt. Då får sniglarna svårare att finna hålrum att övervintra i.

Städa och röj undan grenhögar, växtavfall och bråte där sniglarna kan gömma sig under. Om möjligt kompostera i slutna behållare eller bearbeta komposten regelbundet. Ha inte komposter typ avfallshög på egen tomt eller på stadens mark, för en sådan kan innehålla 1000-tals sniglar. Trädgårdsavfall får under inga omständigheter dumpas eller lagras på stadens mark. Den olagliga dumpningen av trädgårdsavfall som gjorts av tomtägarna har inneburit en god grogrund för snigelsamhällena i staden. För att minska på sniglarna krävs det engagemang från tomtägarna. Det gäller att minska på de naturliga förutsättningarna och skapa ogynnsamma förhållanden för fortplantning. Åtgärder av det miljövänliga slaget är bästa sättet att lära sig leva med spanska skogssnigeln, som vi nog får räkna med är här för gott.

Källor till denna sidas information är: Göteborgs Naturhistoriska Museum

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.