Ytternäs 19-2

Illustration över tomtområde 19 2 översiktIllustration över tomtområde 19 2 stadsplan

Info om tomten

Tomt 19-2
Areal (m²) 1054
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 70 504
Tomtpris (€/m²) 66,89
Arrende (€/år) 3173
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 09:25
Publicerad 1.3.2021 09:25
Uppdaterad 27.9.2022 10:20

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.