informationsskylt i allén

Stadsvandringar

En stadsvandring är en chans att uppleva Mariehamn ur ett nytt perspektiv. Följ med kunniga berättare på en vandring genom staden eller ta del av vackra byggnader, kontstverk och intressant kulturhistoria på egen hand.

Stadsvandring på olika språk

Du kan också ladda ned en broschyr i PDF från följande länkar, för att se en längre stadsvandring än den skyltade sjöfartspromenaden.

Historier om Mariehamn

Lyssna till Mariehamns bästa skrönor och historier. Lär känna bland annat GE-rederiets kändaste fripassagerare, hör om Lars Soncks vilda leverne och bekanta dig med Hilda Hongell som var Nordens första kvinnliga byggmästare. Allt du behöver är appen Storyspot, den är gratis att ladda ned där appar finns. Läs mer på sidan Digital stadsvandring.

Vandringsstigen "Mariehamn runt"

Det finns drygt 20 stycken åländska vandringsstigar och -leder på Åland. I Mariehamn kan du följa en 13 kilometer lång vandringsstig som leder dig genom stränder, småbåtshamnar, och ängar. Med hjälp av en digital karta på Visitaland.com får du information om sträckan och servicen längs med vandringsstigen.

Sjöfartspromenaden

En kortare promenad mellan västra hamnen och torget som för dig genom lindallén Esplanaden. Längs promenaden finns sex stycken informationsskyltar på svenska, engelska och finska om Mariehamn med fokus på sjöfartshistorien. En passlig infopromenad att följa på väg mellan hamnen och stadens centrum. Sjöfartspromenaden finns inritad på stadens turistkarta. Det finns även en längre sjöfartspromenad i broschyren Sjöfartspromenaden (PDF, 4,21 MB) med historik, karta och beskrivningar för 23 platser. 

Naturpromenad i Nabbens våtmark

För en ännu mer naturnära stadsvandring kan du besöka Nabbens våtmark. Du vandrar längs träspångar och gångar för att se havet, fåglar och grönska. Där finns informationstavlor som berättar om naturen och arbetet med våtmarken. Bänkar finns också på flera platser i området.

Hälsopromenad

Hälsopromenaden är cirka 5,4 km lång utan angiven start- eller målplats. Du kan börja promenera var du vill. En del av hälsopromenaden överlappar den skyltade sjöfartspromenaden. Via stadens kartverktyg kan du i din mobil följa med var du befinner dig i förhållande till hälsopromenaden. Utegym, bänkar som finns ute året runt, hundrastgård och avgiftsbelagd toalett har markerats på kartan längs stigen.

Öppna kartan för hälsopromenaden

Guidade stadsvandringar

Sommartid anordnas ett antal tematiserade stadsvandringar runt om i staden, av och med guider som arbetar ideellt. Information om aktuella vandringar publiceras inför sommaren i stadens nyhetsflöde på denna webbplats.

K-husvandringar

Planläggningsenheten har tagit fram nio vandringar med temat K-märkta hus med syftet att få en kulturell upplevelse och naturvandring i ett. Två av dem är ännu inte klara.

Lederna är konstruerade utifrån K-märkta hus och konstruktioner, men vissa av dem går också nära andra kulturella och kulturhistoriska platser värda att se.

Vandringslederna med kartor och beskrivningar finns under bilagor. Lederna heter:

  1. Vandring Odalgården
  2. Vandring Sjökvarteret
  3. Vandring Badhusepoken
  4. Vandring Havets folk
  5. Vandring Östra hamnen
  6. Vandring Västra hamnen
  7. Vandring Gröna udden (inte med ännu)
  8. Vandring Korrvik (inte med ännu)
  9. Vandring Lillängen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.