Äldre gåendes i korridor på Trobergshemmet

Ansöka om boende

För att flytta till ett äldreboende behöver du ansöka om plats. Du lämnar din ansökan till en socialarbetare som vidarebefordrar ansökan till en bedömningsgrupp som kallas SAP-gruppen.

I bedömningsgruppen sitter sakkunniga personer från staden och från sjukvården. De behandlar din ansökan för att se vilken nivå av boende som skulle passa bäst för just dina behov. Gruppen ger sedan en vårdhänvisning till den föredragande socialarbetaren som tar beslut i ärendet. 

Socialarbetare

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.