Revisorerna

Revisorerna utses av stadsfullmäktige och består av 4 revisorer och deras personliga ersättare.

Revisorerna granskar förvaltningen och ekonomin för varje löpande räkenskapsår under de fyra år som mandatperioden omfattar. Revisorerna kan anlita extern revisionskompetens för att bistå med revisionen.

Läs mer om vad som åligger revisorerna i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2024–2027 består revisorerna av en kvinna och tre män.

Ordinarie Ersättare
 Andreas Holmgård, ordförande  
 Terese Åsgård Irene Lundqvist
 Nicolas Panisse Anu-Riikka Eriksson
 Dan E Eriksson Fredrik Häggblom
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.