Revisorerna

Revisorerna utses av stadsfullmäktige och består av 4 revisorer och deras personliga ersättare.

Revisorerna granskar förvaltningen och ekonomin för varje löpande räkenskapsår under de fyra år som mandatperioden omfattar. Revisorerna kan anlita extern revisionskompetens för att bistå med revisionen.

Läs mer om vad som åligger revisorerna i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2020–2023 består revisorerna av en kvinna och tre män.

Ordinarie Ersättare
 Andreas Holmgård, ordförande  (ingen ersättare)
 Margareta Flink Christian Beijar
 Leif Holländer John Holmberg
 Edgar Öhberg  Josefin Häggblom
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.