Information om avgifter för boendeservice

Avgifter för boendeservice är en inkomstbaserad avgift. Avgiften beräknas utifrån nettoinkomster och det finns en maxvårdavgift.

I avgiften ingår boende, måltider, omvårdnad och bassjukvård dygnet runt. Det finns också mer saker som ingår i avgiften som exempelvis hygienartiklar, klädvård, läkarordinerade mediciner med mera.

Samtliga avgifter, vad som ingår i avgiften samt information om uträkning av inkomstbaserade avgifter finns att läsa om via sidan Avgifter inom äldreomsorgen.

Avgifterna fastställs i enlighet med bestämmelserna i Lag om klientavgifter inom social- och hälsovård. Hemtjänst-, service- och vårdavgift fastställs för ett år åt gången.

Ifall klientens inkomst förändras väsentligt, minst 10 procent och varaktigt, kan avgiften justeras under året.

Möjlighet till e-faktura finns.

Äldreomsorgskansliet

Administratör
Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn
Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 24.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.