Tomtindelning

En tomtindelning uppgörs på basen av en stadsplan. Tomtindelningen kan antingen ingå i och fastställas i samband med stadsplanen eller göras som en separat bindande tomtindelning.

Att det finns en bindande tomtindelning som vunnit laga kraft är en förutsättning för att tomten ska kunna bildas och föras in i fastighetsregistret.

Tomtindelningen visar tomtens nummer, areal, råmått och hörnpunkternas koordinater. Dessutom visas en förteckning över vilka fastigheter tomten bildas av.

Utställda tomtindelningar:

Svibyvägen 5 (TI 1362) är framlagd till påseende under tiden 29.3-19.4.2021

Mätningsenheten

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Publicerad 18.3.2021
Uppdaterad 30.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.