Stadsstyrelsen sammanträder i stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen, stadsdirektören och vik. kanslichef år 2020

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen utses av stadsfullmäktige och leder och samordnar arbetet i staden. Stadsstyrelsen ansvarar för stadens ekonomi, leder stadens förvaltning och har hand om berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som bestäms enligt lag, förordning eller stadga, eller av instruktion som fullmäktige har utfärdat. Alla ärenden i stadsfullmäktige förbereds i stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Dess presidium som består av en ordförande som leder stadsstyrelsen med hjälp av två viceordföranden. Dessa utses av fullmäktige för en period av två år. Stadsdirektören är föredragande i stadsstyrelsen, endast i ärenden som gäller stadsdirektören är det ordföranden som är föredragande.

Medlemmar

Under perioden 2022–2023 består stadsstyrelsen av följande medlemmar. De ledamöters namn som har annan färg är länkar, länkarna möjliggör att du via ditt mejlprogram kan skicka e-post till dem.

Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Ingrid Zetterman, Ordförande Lib Fredrika Kvist Snellman Lib
 Peter Enberg, I vice ordförande M  Anthonio Salminen M
Henrik Löthman, II vice ordförande S Ingemar Johansson S
Elias Lindström Lib Sune Alén Lib
Terese Åsgård M Annelie Karlberg M
Conny Nylund Obs Ann Gottberg Obs
Nina Fellman S Elin Sundback S
Anna Holmström C Dennis Björk C
Ola Sundberg HI Peter Ekholm HI

Sammanträden

Stadsstyrelsen sammanträder preliminärt i enlighet med mötesplanering fastställd i början på året. Vanligen varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18.

Undantaget är juli då sammanträden hålls i enlighet med vad stadsstyrelsen särskilt bestämmer. Stadsstyrelsen kan hålla extra sammanträden vid behov, då på onsdagar med start kl.18.00.

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.