Stadsstyrelsen sammanträder i stadsstyrelserummet
Stadsstyrelsen, stadsdirektören och vik. kanslichef år 2020

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen utses av stadsfullmäktige och leder och samordnar arbetet i staden. Stadsstyrelsen ansvarar för stadens ekonomi, leder stadens förvaltning och har hand om berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som bestäms enligt lag, förordning eller stadga, eller av instruktion som fullmäktige har utfärdat. Alla ärenden i stadsfullmäktige förbereds i stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Dess presidium som består av en ordförande som leder stadsstyrelsen med hjälp av två viceordföranden. Dessa utses av fullmäktige för en period av två år. Stadsdirektören är föredragande i stadsstyrelsen, endast i ärenden som gäller stadsdirektören är det ordföranden som är föredragande.

Medlemmar

Under perioden 2024–2025 består stadsstyrelsen av följande medlemmar. 

Ordinarie Parti Ersättare Parti
Michele Ferrari, Ordförande Lib Pehr-Johan Perämaa Lib
    Elin Sundback S
Peter Enberg, II vice ordförande MSM Tony Salminen MSM
Julia Birney Lib Anna Holmström C
Bert Häggblom Obs Ted Häggblom Obs
Nina Fellman S Alyssa Bittner-Gibbs S
Monica von Frenckell MSM Annelie Karlberg MSM

Sammanträden

Stadsstyrelsen sammanträder preliminärt i enlighet med mötesplanering fastställd i början på året. Vanligen varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 15-18.

Undantaget är juli då sammanträden hålls i enlighet med vad stadsstyrelsen särskilt bestämmer. Stadsstyrelsen kan hålla extra sammanträden vid behov, då på onsdagar med start kl.18.00.

Fastslagna datum för sammanträden publiceras på stadens elektroniska anslagstavla.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.