Hållbara materialval

Genom val av material och utförande kan vi bestämma hur hållbar en friluftsanordning kommer att vara. Med miljöaspekter menar vi den miljöpåverkan som anordningarna kan ha. Här berättar vi om hur vi valt hållbara material till spångar, bänkar och andra konstruktioner vid Nabbens våtmark.

Det lättaste vore att välja tryckimpregnerat för våra konstruktioner. Det har en hållbarhet på mellan 20 och 40 år, det är lättarbetat, och är dessutom absolut billigast av de material som man kan använda. Men det går inte att komma ifrån att tryckimpregnerat virke är dåligt för miljön. Trots att de mest farliga ämnena som arsenik och kreosot inte längre används i virke som säljs till allmänheten, behandlas det ändå med medel som är farliga för både djur och växter. Dagens impregnerade virke har koppar som verksam substans, vilket är dokumenterat giftigt för vattenlevande växter och djur.

Vandringsleder och bryggor

Då våra bryggor, vandringsleder och träspångar skulle byggas i eller direkt anslutning till vattenmiljö valde vi aktivt bort det traditionella impregnerade virket till förmån för Organowood. OrganoWood är miljöklassat trä modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen.

Bänkar

Den nordiska miljöcertifieringen Svanen (Nordic Swan Ecolabel) är en av de strängaste miljöcertifieringarna i världen och innefattar hela produktens livscykel – från råmaterial till dekonstruktion och återvinning. För drygt tre år sedan blev Vestre den allra första tillverkaren av utemöbler som kunde stoltsera med en Svanenmärkt stadsbänk. I Nabbens våtmark finns nu dessa sköna och miljövänliga bänkar utplacerade för vila och kontemplation. 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.