Inför skolstart

Året innan skolstart är händelserikt för barnet. Barnet deltar i förundervisning utgående från skolårets arbetstider. Tidpunkten för barnets skolstart kan variera utgående från barnets bästa. Ett intresse för lärandet samt mognad och självständighet underlättar skolstarten.

Här kan du läsa om förundervisningen, vilka rutiner som finns vid tidigarelagd- eller senarelagt skolstart samt hur stadens rutiner ser ut vid överföring från barnomsorgen till grundskolan. 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.