Inför skolstart

Året innan skolstart är händelserikt för barnet. Barnet deltar i förundervisning fyra timmar per dag utgående från skolårets arbetstider. Tidpunkten för barnets skolstart kan variera utgående från barnets behov. Här kan du läsa om förundervisningen, vilka rutiner som finns vid tidigarelagd- eller senarelagt skolstart samt hur stadens rutiner ser ut vid överföring från barnomsorgen till grundskolan.

Denna sida är under arbete. 

 

Landskapsregeringen har utfärdat anvisningar om vad barn- och elevhälsoplaner ska omfatta. Mariehamn stads barn- och elevhälsoplaner utgår från dessa anvisningar.

Barnhälsoplaner

Du hittar barn- och elevhälsoplanen för ditt barns daghem eller gruppfamiljedaghem bland styrdokument och publikationer, sidan Barn- och elevhälsoplaner i barnomsorgen.

Skapad 15.9.2021 15:14
Publicerad 28.2.2022 13:42
Uppdaterad 2.9.2022 09:59

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.