Inför skolstart

Året innan skolstart är händelserikt för barnet. Barnet deltar i förundervisning utgående från skolårets arbetstider. Tidpunkten för barnets skolstart kan variera utgående från barnets bästa. Ett intresse för lärandet samt mognad och självständighet underlättar skolstarten.

Här kan du läsa om förundervisningen, vilka rutiner som finns vid tidigarelagd- eller senarelagt skolstart samt hur stadens rutiner ser ut vid överföring från barnomsorgen till grundskolan. 

 

Skapad 15.9.2021 15:14
Publicerad 28.2.2022 13:42
Uppdaterad 1.2.2023 07:21

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.