Södragatan 4, 6 och 8 (972)

Staden initierar stadsplaneändringen. Syftet med planändringen är att åstadkomma ett bestående skydd för de arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på tomterna och för de kulturhistoriskt värdefulla gårdarna.

Planeringen innebär bl.a. att byggnadsrätten och byggnadsytorna avlyfts och att gatuhusen ges en modern skyddande K-märkning, att gårdshusen K-märks samt att gårdarna skyddas.

Planprocessen

STARK - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d
 

Under utställningstiden kunde synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.

Utställning av planförslaget kungjordes i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.