Syrenbuskar och hus i Östernäs. Foto: Berit Sundman.

Tomtplanering

När du har bestämt dig för en tomt där du vill bygga ditt hus har du säkert också tankar och förhoppningar om hur gården ska bli när huset står klart. Det är en bra idé att planera tomten redan när du planerar huset.

Din arkitekt eller byggmästare måste från början veta vad du vill ha för att tomten och huset gemensamt ska bli en bra helhet. För att de intryck du valde tomten efter ska bli bestående bör huset så långt det är möjligt anpassas till tomten.

Gällande stadsplan ger dig i grova drag riktlinjer för byggande och tomtplanering. Grunden för den fortsatta planeringen är dina och din familjs intressen och vanor. Utgående från det planerar du hur ytorna ska användas och hur mycket och vilka växter du vill ha i din trädgård.

Stadsträdgårdsmästare

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn

Bilagor

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.