Driftinfo

Begränsad framkomlighet vid Bio Savoy

17.10.2022 till 10.12.2023
Ålandsvägen mellan Köpmansgatan och Nygatan
Vid Ålandsvägen 38 (Bio Savoy tomten) har påbörjats uppförande av ett bostadshus. För att byggnadsverksamheten ska fungera behöver byggarna använda en del av Ålandsvägen för byggverksamhet och det i sin tur innebär att trafiken vid tomten påverkas då körfilerna måste flyttas och smalnas av, samtidigt som också busshållplatsen vid Hotell Savoy måste flyttas.
Skapad 8.2.2021 09:25
Uppdaterad 8.4.2021 09:21

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.