Driftinfo

Byggnad vid Lilla holmen renoveras

5.5.2022 till 29.5.2022
Omklädningsbyggnaden vid Lilla holmen
Fastighetsavdelningen genomför under våren en renovering av Lilla holmens omklädningsbyggnad.

Ombyggnad av ledningar och gata

14.3.2022 till 8.7.2022
Kaptensgatan, avsnittet Styrmansgatan–Skeppargatan
Staden inleder från måndag 14 mars ombyggnadsarbete av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt gata för Kaptensgatan, avsnittet Styrmansgatan – Skeppargatan.
Skapad 8.2.2021 09:25
Uppdaterad 8.4.2021 09:21

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.