Driftinfo

Vägarbete vid Västra Ytternäsvägen

24.03.2021 till 23.04.2021
Västra Ytternäsvägen mellan Öhbergsvägen och Ringvägen
Det är begränsad framkomlighet och omledning av trafik på grund av ledningsarbete på gång- och cykelvägen längs Västra Ytternäsvägen mellan Öhbergsvägen och Ringvägen. Ledningsarbetet kommer till...

Ledningsarbete vid gc väg i Västernäs

07.04.2021 till 04.06.2021
Västra Ytternäsvägen mellan Matpunkten och Skrakvägen
Imorgon onsdag påbörjas arbete med ombyggnad av vatten och avloppsledningar i Västernäs. Området var arbetet utförs är mellan Matpunkten i norr och Skrakvägen i söder, ledningarna ligger mestadels...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.