Wäktars daghem och del av gården

Wäktars

Daghemmet Wäktars ligger i innerstaden, på Skillnadsgatan 24.

Daghemmet har fyra avdelningar. Hattifnattar och Filifjonkor för de större barnen 3–7 år, medan de två andra avdelningarna, Mumintroll och Mymlor, är för barn  i ålder 1–3 år.

Hitta till daghemmet Wäktars med hjälp av Google Maps

Wäktars

Barnomsorg, bildningssektorn
Skillnadsgatan 24
Skapad 8.2.2021 11:54
Uppdaterad 31.3.2021 16:41

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.