Bilden visar en lärare och elev i diskussion

Grundskola

I Mariehamn finns tre skoldistrikt. Små klasser och fina skolmiljöer är kännetecken för alla tre. Skollunchen tillagas på respektive skola och så långt som möjligt används närproducerade och ekologiska råvaror.

De tre grundskolorna i Mariehamn är Strandnäs skola, Ytternäs skola och Övernäs skola. Stadens skolor har toppnoteringar i PISA-undersökningarna, läs mer på sidan PISA-resultat.

Vill du skicka e-post till en specifik anställd vid någon av stadens grundskolor gör du det enligt fornamn.efternamn efterföljt av @edu.mariehamn.ax och är du intresserad av att boka något av skolornas utrymmen, läs mer på sidan Hyrestaxor vid grundskolorna.

Läsårets arbetstider 2022-2023

Höstterminen inleds tisdag 16.8.2022 och avslutas torsdag 22.12.2022.
Vårterminen inleds måndag 9.1.2023 och avslutas torsdag 8.6.2023.

Lovdagar

 • Höstlov to-må 20-24.10.2022
 • Lovdag, självständighet 5.12.2022
 • Jullov 23.12.2022-8.1.2023
 • Vinterlov må-fr 20-24.2.2023
 • Påsklov fr-må 7-10.4.2023
 • Lov i samband med Kristi himmelsfärdsdag to-fr 18-19.5.2023

Läsårets arbetstider 2021-2022

Höstterminen inleds tisdag 17.8.2021 och avslutas onsdag 22.12.2021.
Vårterminen inleds tisdag 11.1.2022 och avslutas onsdag 8.6.2022.

Lovdagar

 • Höstlov to-fre 21-22.10.2021
 • Jullov 23.12.2021-9.1.2022
 • Vinterlov må-fre 21-25.2.2022
 • Påsklov fre-må 15-18.4.2022
 • Lov i samband med Kristi himmelsfärdsdag to-fre 26-27.5.2022

Elevråd och föräldramöten

Elevrådsmöten och sedvanliga föräldramöten hålls regelbundet i stadens skolor. Vårdnadshavare får uppdateringar via kommunikationsplattformen Wilma. Elevråden diskuterar aktuella frågor och fungerar som remissinstans när det finns frågeställningar där bildningsnämnden önskar ta del av elevernas åsikter. Elevrepresentanter finns också i bildningsnämnden.

Läroplikt kan fullgöras hemma

Tack vare Ålands självstyrelse har landskapet Åland egen lagstiftning inom utbildningsområdet med en egen grundskolelag, grundskoleförordning och läroplan. I lagstiftningen står bland annat att läroplikt gäller, istället för skolplikt som exempelvis i Sverige. Tack vare detta kan vårdnadshavare välja att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan. Läs mer om lagstiftning, planer och anmälan på sidan Hemundervisning.

 

Skapad 8.2.2021 14:15
Publicerad 8.2.2021 14:15
Uppdaterad 14.6.2022 08:45

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.