Bilden visar en lärare och elev i diskussion

Grundskola

I Mariehamn finns tre skoldistrikt. Små klasser och fina skolmiljöer är kännetecken för alla tre. Skollunchen tillagas på respektive skola och så långt som möjligt används närproducerade och ekologiska råvaror.

De tre grundskolorna i Mariehamn är Strandnäs skola, Ytternäs skola och Övernäs skola. Stadens skolor har toppnoteringar i PISA-undersökningarna, läs mer på sidan PISA-resultat.

Vill du skicka e-post till en specifik anställd vid någon av stadens grundskolor gör du det enligt fornamn.efternamn efterföljt av @edu.mariehamn.ax och är du intresserad av att boka något av skolornas utrymmen, läs mer på sidan Hyrestaxor vid grundskolorna.

Läsårets arbetstider 2024-2025

Höstterminen inleds torsdag 15.8.2024 och avslutas fredag 20.12.2024.
Vårterminen inleds tisdag 7.1.2025 och avslutas fredag 6.6.2025.

Lovdagar

  • Höstlov to-fre 17-18.10.2024
  • Jullov 21.12.2024-6.1.2025
  • Vinterlov må-fre 17-21.2.2025
  • Påsklov to 17.4.2025
  • Lov i samband med Kristi himmelsfärdsdag fre 30.5.2025

Läsårets arbetstider 2023-2024

Höstterminen inleds onsdag 16.8.2023 och avslutas fredag 22.12.2023.
Vårterminen inleds tisdag 9.1.2024 och avslutas fredag 7.6.2024.

Lovdagar

  • Höstlov to-fre 19-20.10.2023
  • Jullov 23.12.2023-8.1.2024
  • Vinterlov må-fre 19-23.2.2024
  • Påsklov to-må 28.3-1.4.2024
  • Lov i samband med Kristi himmelsfärdsdag to-fre 9-10.5.2024

Elevråd och föräldramöten

Elevrådsmöten och sedvanliga föräldramöten hålls regelbundet i stadens skolor. Vårdnadshavare får uppdateringar via kommunikationsplattformen Wilma. Elevråden diskuterar aktuella frågor och fungerar som remissinstans när det finns frågeställningar där bildningsnämnden önskar ta del av elevernas åsikter. Elevrepresentanter finns också i bildningsnämnden.

Läroplikt kan fullgöras hemma

Tack vare Ålands självstyrelse har landskapet Åland egen lagstiftning inom utbildningsområdet med en egen grundskolelag, grundskoleförordning och läroplan. I lagstiftningen står bland annat att läroplikt gäller, istället för skolplikt som exempelvis i Sverige. Tack vare detta kan vårdnadshavare välja att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan. Läs mer om lagstiftning, planer och anmälan på sidan Hemundervisning.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.