Parkerade bilar i centrum

Parkering

Parkeringen i Mariehamn är gratis. Följ skyltning för tidsbegränsning och eventuella tillfälliga parkeringsförbud.

I stadens centrum är parkeringen tidsbegränsad. På många områden är det tillåtet att parkera bilen två timmar, medan parkeringstiden på vissa gator är begränsad till 30 minuter. Parkeringstiden i alla stadens parkeringsgarage är tre timmar.

Observera att det på Åland är förbjudet enligt lag att parkera mot körriktningen. 

Parkeringsskiva

När du parkerar bilen i Mariehamn där det finns en angiven tidsbegränsning måste du använda en parkeringsskiva. Den ska alltid användas på parkeringsplatser med en tidsbegränsning på 2-4 timmar. Även mopedbilar ska använda parkeringsskiva.

Parkeringsskivan ska placeras i vindrutan, väl synlig och avläsbar utifrån.

Parkeringsskiva finns att hämta utan kostnad bland annat i stadshuset, i stadsbiblioteket och samhällstekniska avdelningens kontor. Det är inte nödvändigt att använda en parkeringsskiva från Mariehamns stad, det går också bra att använda någon annan motsvarande parkeringsskiva.

Handikapparkering

På handikapprutor utmärkta med vägmärke får endast innehavare av handikapptillstånd stanna eller parkera. Tillståndet ska placeras så att tillståndsnummer och giltighetstid är väl synligt och avläsbart utifrån. Även utländska handikapptillstånd är giltiga. 

Underjordiska garage

Sittkoffs, Miramar och Nyfahlers är underjordiska garage centralt i staden. Parkeringsskiva ska användas och tillåten parkeringstid är tre timmar.

  • Miramargaraget är öppet för allmän parkering alla dagar kl. 07.00-23.00.
  • Nyfahlers garage är öppet vardagar mellan kl. 07.00-23.00, lördagar 07.00-20.00 och söndagar stängt.
  • Sittkoffs garage är öppet vardagar mellan kl. 07.30-19.00, lördagar 08.30-19.00 och söndagar stängt.

Det är också möjligt att hyra en parkeringsplats i Miramar- och Nyfahlersgaraget. Platserna hyrs ut vardagar kl. 08.00-17.00 och kostar 60 euro per månad (inkl. moms). För mer information om uthyrning ring stadens planeringsingenjör på markenheten, tel. +358 18 531571.

Bland stadens styrdokument och publikationer finns mer information:

Plats för laddning av elbil

Runt om på Åland finns privata aktörer samt Ålands landskapsregering som erbjuder laddstationer för elbilar. Kartan på www.elbil.ax visar var och vilken typ av stationer som finns.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.