Beslutsfattande och protokoll

Söker du ärenden, bilagor och beslut från Mariehamns stads nämnder, stadsfullmäktige eller stadsstyrelse? På nätet finns de senaste protokollen samt aktuella föredragningslistor.

Tjänsten som kallas Tweb-publicering går att använda på olika mobila enheter som telefoner och surfplattor. Vill du läsa ärenden och bilagor behöver du ett läsprogram för pdf-filer. Läs mer om enheter och läsprogram på Tweb-tjänstens hjälpsida.

Om du önskar läsa protokoll och bilagor som är äldre än fem år, vänligen kontakta stadskansliet. 

Så här använder du tjänsten

Du kan visa alla publicerade föredragningslistor och protokoll eller filtrera enligt nämnd, stadsstyrelse, stadsfullmäktige samt datum. Du kan även använda fritextsökning. Då får du fram en lista över alla ärenden vars rubrik innehåller sökordet.

  1. Öppna tjänsten (välj länk ovan, för protokoll eller listor). 
  2. Skriv in ditt önskade sökord i fältet Söktext (skriv minst tre tecken).
  3. Du kan begränsa sökningen genom att välja tidsintervall för sammanträdesdatum och att välja t.ex. en nämnd i listan Verksamhetsorgan.
  4. Tryck på knappen Sök ärende.
  5. Bland sökresultaten kan du öppna ett ärende genom att klicka på rubriken.
  6. Har ärendet bilagor får du en lista över dem genom att klicka på antalet bilagor.
  7. Vid listan över ärendets bilagor är varje bilagas namn en länk till bilagan i pdf-format.
  8. I tjänsten kan du alltid gå tillbaka med webbläsarens Bakåt-knapp.

Stadskansliet

Mariehamns stad
Stadshuset, Torggatan 17
Pb 5, AX-22101 Mariehamn
Skapad 16.2.2021 12:38
Publicerad 16.2.2021 12:38
Uppdaterad 5.12.2022 12:17

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.