Beslutsfattande och protokoll

Söker du beslutsunderlag för Mariehamns stads nämnder, stadsfullmäktige eller stadsstyrelse? Här finns länkar till protokoll för fem år tillbaka.

Via stadens tjänst för protokoll och föredragningslistor kan du söka efter ärenden och beslut enligt nämnd och sammanträdesdatum.

Tjänsten går att använda på olika mobila enheter som telefoner och surfplattor. Vill du läsa ärenden och bilagor behöver du ett läsprogram för pdf-filer, läs mer om enheter och läsprogram på Tweb tjänstens hjälpsida.

Tjänsten för protokoll och föredragningslistor kallas Tweb-publicering. Den togs i bruk i september 2018. Protokoll äldre än det kan du därför ta del av genom att besöka den äldre KTweb-webbplatsen. Om du vill läsa protokoll och bilagor som är ännu äldre, vänligen kontakta stadskansliet, tfn 5310 (växel).

Så här söker du beslut i ett ärende

Du kan söka med ordsökning som söker i ärendens rubriker.

  1. Öppna tjänsten Tweb för protokoll
  2. Skriv in ditt önskade sökord i fältet Söktext (skriv minst tre tecken).
  3. Du kan begränsa sökningen genom att välja tidsintervall för sammanträdesdatum och att välja t.ex. en nämnd i listan Verksamhetsorgan.
  4. Tryck på knappen Sök ärende.
  5. Bland sökresultaten kan du öppna ett ärende genom att klicka på rubriken.
  6. Har ärendet bilagor får du en lista över dem genom att klicka på antalet bilagor.
  7. Vid listan över ärendets bilagor är varje bilagas namn en länk till bilagan i pdf-format.
  8. I tjänsten kan du alltid gå tillbaka med webbläsarens Bakåt-knapp.
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.