Fakturering

Stadens FO-nummer är 0205071-4. Mariehamns stad både tar emot och kan skicka e-fakturor.

Fakturor per post till Mariehamns stad skickas till:

Mariehamns stad
"Avdelning / Kontaktperson"
Pb 10
AX-22101 MARIEHAMN
Åland, Finland

Observera att det endast är fakturor som ska gå till ovanstående adress, skicka därför inte varor eller orderbekräftelser till fakturaadressen. Staden har inget VAT-nummer eftersom Åland står utanför EUs skatteunion.

Fakturan kan även skickas i PDF-format per e-post till faktura@mariehamn.ax

E-faktura till Mariehamns stad

Mariehamns stad tar emot elektroniska fakturor. Stadens uppgifter är:

  • nätfaktura adress: 003702050714
  • operatörens namn: CGI (tidigare Logica)
  • operatörens förmedlingskod: 003703575029

E-faktura från Mariehamns stad

Du kan som privatperson välja att undvika pappersfakturor och istället ta emot e-fakturor från staden. Idag kan vi erbjuda e-faktura för följande tjänster:

  • barnomsorgsavgift
  • fritidshemsavgift
  • hyror och arrenden
  • idrottsgården
  • Mariebad
  • vatten- och avloppsavgift
  • äldreomsorgsavgift

Du kan enkelt beställa e-fakturor från Mariehamns stad i din egen nätbank. Sök på Mariehamns stad under e-faktura och välj den fakturatyp som önskas. Du behöver uppge ditt kundnummer i Mariehamns stad vid beställningen. Kundnumret hittar du på din senaste faktura från staden.

Företag tar kontakt med respektive verksamhet för att beställa e-faktura från Mariehamns stad. Det går också bra att ta kontakt med finanskansliets redovisningsekonom. Stadens växel når du på tel. 5310.

Redovisningsekonom

Finanskansliet
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.