Fakturering

Här får du som är kund eller leverantör till Mariehamns stad information om fakturor. Vi både tar emot och skickar e-fakturor.

Mariehamns stads FO-nummer är 0205071-4.
Stadens EORI nummer är FI0205071-4 
Staden har inget VAT-nummer eftersom Åland står utanför EUs skatteunion, även om vi är med i EU och EUs tullunion.

Faktureringsadress

Fakturor per post till Mariehamns stad skickas till:

Mariehamns stad
"Avdelning / Kontaktperson"
Pb 10
AX-22101 MARIEHAMN
Åland, Finland

Observera att det endast är fakturor som ska gå till ovanstående adress, skicka därför inte varor eller orderbekräftelser till fakturaadressen.

Fakturan kan även skickas i PDF-format per e-post till faktura@mariehamn.ax

E-faktura till Mariehamns stad

Mariehamns stad tar emot elektroniska fakturor. Stadens uppgifter är:

  • nätfaktura adress: 003702050714
  • operatörens namn: CGI (tidigare Logica)
  • operatörens förmedlingskod: 003703575029

E-faktura från Mariehamns stad

Du kan som privatperson välja att undvika pappersfakturor och istället ta emot e-fakturor från staden. Idag kan vi erbjuda e-faktura för följande tjänster:

  • Barnomsorgsavgift
  • Fritidshemsavgift
  • Hyror och arrenden
  • Idrottsgården
  • Mariebad
  • Vatten- och avloppsavgift
  • Äldreomsorgsavgift

Du kan enkelt beställa e-fakturor från Mariehamns stad i din egen internetbank. Sök på Mariehamns stad under e-faktura och välj den fakturatyp som önskas. Du behöver uppge ditt kundnummer i Mariehamns stad vid beställningen. Kundnumret hittar du på din senaste faktura från staden.

Företag tar kontakt med respektive verksamhet för att beställa e-faktura från Mariehamns stad. Det går också bra att ta kontakt med finanskansliets redovisningsekonom. Stadens växel når du på tel. +358 18 5310.

Skapad 16.2.2021 12:56
Publicerad 16.2.2021 12:56
Uppdaterad 30.11.2022 14:45

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.