En kvinna promenerar med stavar längs en stig nära havet

Promenadvägar

I Mariehamn kan du promenera längs olika promenadvägar runt hela Mariehamn, på en sammanlagd sträcka om ca 14 km.

Du kan bland annat promenera längs Mariehamns östra stränder som leder från Nabbens badstrand, genom Nabbens våtmark, Sjökvarteret och småbåtsmarinan i Östra hamnen och vidare mot Lilla holmen. Promenadvägen fortsätter genom Tullarns äng och vidare mot Östernäs. Under hela promenaden kan du ha havsviken Slemmern i sikte. På den västra stranden är det mer kuperat med klippor. Här har man byggt träramper och trappor, det finns även bänkar längs stigen.

Karta över gångvägar och motionsbanor i Mariehamn

Stadsvandringar och kartor över vandringsstigar

För dig som promenerar med hund

Hundar ska alltid vara kopplade. För allas trevnad är det också viktigt att du plockar upp efter din hund. I dagsläget finns det cirka 70 hundlatriner utplacerade i staden.

Hundlatriner i Mariehamn (inklusive karta).

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.