Bilden visar en kvinna som promenerar medd stavar längs en stig nära havet

Promenadvägar

I Mariehamn kan du promenera längs olika promenadvägar runt hela Mariehamn, på en sammanlagd sträcka om ca 14 km.

Du kan bland annat promenera längs Mariehamns östra stränder som leder från Nabbens badstrand, genom Sjökvarteret och småbåtsmarinan i Östra hamnen och vidare mot Lilla holmen. Promenadvägen fortsätter genom Tullarns äng och vidare mot Östernäs. Under hela promenaden kan du ha Slemmern i sikte.

Karta över gångvägar och motionsbanor

För dig som promenerar med hund

Hundar ska alltid vara kopplade. För allas trevnad är det också viktigt att du plockar upp efter din hund. I dagsläget finns det cirka 70 hundlatriner utplacerade i staden.

Hundlatriner i Mariehamn (inklusive karta).

Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 15.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.