Nyheter

Säsongsklädda smarta soptunnor

Allmänheten har fått tycka till om nya kläder till stadens soptunnor, de som finns längs Torggatan i centrum. Nu är resultatet av omröstningen både här och live!

Säsongsbokningar i idrottsanläggningarna

Ansökan om säsongsbokningar i Idrottsgården, Baltichallen, Bollhallas badmintonbanor, Islandia, Mariebad, Uncan och Ytternäs skola för tiden september 2021 - april 2022 skall göras senast den 15 maj...

Bekräftat fall av covid-19 i Ytternäs skola

ÅHS smittskyddsläkare har bekräftat att det finns ett fall av covid-19 i Ytternäs skola. Smittspårningen är avslutad och de som berörs har redan kontaktats. Ett fåtal elever och några av de anställda...

Medis börjar med undervisning igen

Den 6.4. startar Medis upp sina kurser igen.

Välkommen till vår förnyade webbplats!

Inför påsken har mariehamn.ax förnyats. Som besökare möts du av en uppfräschad layout och några nya funktioner.

Försäljningsplatser för glasskiosk

Mariehamn stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2021.

Reklamplatser uthyres

Mariehamns stad efterfrågar hyresanbud på reklamplatser runt om i staden.

Sommarjobbssedel

Mariehamns stad erbjuder företag sommarjobbssedlar för att underlätta för unga mariehamnare att få arbete i den egna hemkommunen.

Vi går mot ljusare tider!

Från och med måndagen den 22 mars är det igen delvis möjligt att idrotta i stadens anläggningar. Vi är dock inte helt i normalläge än, det finns fortsättningsvis vissa begränsningar.

Samarbete för ett friskare Östersjön

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 3.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.