Nyheter

Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark

Med tanke på att gäddan är akut hotad i Östersjön så är Nabbens multifunktionella våtmark en viktig åtgärd i Mariehamns stads arbete med att öka den biologiska mångfalden.

Sommarjobb för 68 ungdomar

Den här sommaren finansierar staden sommarjobb för 68 ungdomar. Arbetsplatserna återfinns både inom olika delar av stadens egen organisation och ombord på fartyget Pommern, i turistinformationen samt...

Barns åsikter om stadens grönområden

Staden har tillsammans med Rädda Barnen utfört en dialog för att ta reda på barns åsikter om Mariehamns grönområden. Dialogen är en komplettering till kartenkäten som utfördes under våren 2020 och...

Längre gågata

Under juli månad förlängs gågatan så att den sträcker sig hela vägen fram till torget.

Kursstarter i augusti

Anmälningsstart 2 juli kl. 10 till följande av Medis kurser utomhus med Hanna Kivioja.

Våra öppettider i sommar

De flesta kanslier och verksamheter har öppet som vanligt under sommarmånaderna, men några har stängt en period. Här ser du en sammanställning över avvikande öppettider.

Avloppsledningen säkrad

Nu är pumpledningen som leder avloppsvatten från södra Mariehamn till Lotsbroverket säkrad igen.

Konst- och stadsvandringar i sommar

I sommar bjuds det på gratis konst- och stadsvandringar i Mariehamn. Varmt välkommen!

Semesterstängt på bildningskansliet

Handlingar till juli månads hemvårdsstöd bör lämnas in senast 24 juni.

Här kan du fira midsommar i Mariehamn

Du kan fira på tre olika platser i staden: Engelska parken, Lilla Holmen och på Notudden.
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 29.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.