Nyheter

Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark

Med tanke på att gäddan är akut hotad i Östersjön så är Nabbens multifunktionella våtmark en viktig åtgärd i Mariehamns stads arbete med att öka den biologiska mångfalden.

Barns åsikter om stadens grönområden

Staden har tillsammans med Rädda Barnen utfört en dialog för att ta reda på barns åsikter om Mariehamns grönområden. Dialogen är en komplettering till kartenkäten som utfördes under våren 2020 och...

Längre gågata

Under juli månad förlängs gågatan så att den sträcker sig hela vägen fram till torget.

Avloppsledningen säkrad

Nu är pumpledningen som leder avloppsvatten från södra Mariehamn till Lotsbroverket säkrad igen.

Buffé för pollinerare

Staden har gjort ett medvetet val att låta vissa grönytor vara oklippta – till förmån för pollinerare.

Ändrade parkeringstider i centrum

Många parkeringar har fått ändrade p-tider från tidigare 60 minuter till 2 timmar, samt att p-skiva ska användas. Avser främst Torggatan norr om Nygatan, Nygatan vid ÅAB och Posten samt Torggatan vid...

Samarbete för ett friskare Östersjön

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 29.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.