Nyheter

Fortsatt miljöcertifiering för Mariehamns koncern

ISO 14001 är en unik standard eftersom den kräver en kontinuerlig förbättring av det miljöarbete som bedrivs inom organisationen. Det finns även krav om att miljöledningssystem ska revideras årligen...

Nabbens våtmark vann Nordiska rådets miljöpris!

Mariehamns stad mottog priset i Musikhuset i Helsingfors vid Nordiska rådets årliga session.

Staden är med i kampanjen Snäppet svalare

Som deltagare i den nationella kampanjen Snäppet svalare lovar Mariehamns stad att göra konkreta insatser för att spara energi och minska elförbrukningstopparna.

Högstubbar för mångfalden

Högstubbar ger hem och matplats för olika djur och växter. I dagarna har vi fått hjälp av våra arborister att skapa fina högstubbar i staden.

Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark

Med tanke på att gäddan är akut hotad i Östersjön så är Nabbens multifunktionella våtmark en viktig åtgärd i Mariehamns stads arbete med att öka den biologiska mångfalden.
Skapad 4.11.2021 15:24
Uppdaterad 4.11.2021 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.