Nyheter

Miljödag den 25 april

LC ÅLAND FREJA ordnar för tionde året i rad en miljödag, ”skräp-plockar-dag”.

De första gäddorna har hittat hit

Stadens multifunktionella våtmark vid Nabben ger gäddorna goda förutsättningar för att leka.

Högstubbar för mångfalden

Högstubbar ger hem och matplats för olika djur och växter. I dagarna har vi fått hjälp av våra arborister att skapa fina högstubbar i staden.

Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark

Med tanke på att gäddan är akut hotad i Östersjön så är Nabbens multifunktionella våtmark en viktig åtgärd i Mariehamns stads arbete med att öka den biologiska mångfalden.

Samarbete för ett friskare Östersjön

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala...
Skapad 4.11.2021 15:24
Uppdaterad 4.11.2021 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.