Nyheter

Ändrade parkeringstider i centrum

Många parkeringar har fått ändrade p-tider från tidigare 60 minuter till 2 timmar, samt att p-skiva ska användas. Avser främst Torggatan norr om Nygatan, Nygatan vid ÅAB och Posten samt Torggatan vid...

Samarbete för ett friskare Östersjön

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 29.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.