Nyheter

Mattvätten vid Nabben öppnar 15 maj

Mattvättarna vid Nabbens småbåtshamn och Lervik togs ur bruk i höstas, men nu har Mariehamns stad anlagt en ny mattvätt invid Nabbens parkering som öppnar för säsongen den 15 maj och håller öppet...

Muddring av inloppet till Katthavet

Mariehamns stads samhällstekniska avdelning har som en del i projekten Lilla holmen för alla och Museidammen muddrat upp inloppet till Katthavet.

Nya vägtrafiklagen från 1 april 2024

Nedan några nya lagar ur Vägtrafiklag (2023:108) för Åland vad gäller parkering.

Ett rent Österjön

Mariehamn och Ålandsbanken satsar tillsammans på ett rent Östersjön genom Ålandsbankens Östersjöprojekt.

Nu ska gässen hållas borta – med hjälp av...

Förra sommaren avråddes badgäster på flera platser i Mariehamn från att bada efter att gäss hade förorenat vattnet. Fotbollsplaner och badplatser fyllda av fågelbajs har blivit ett vardagsbekymmer på...

Staden bygger en damm i Museiparken

Nu påbörjar vi arbetet med att anlägga en sedimentationsdamm i Museiparken. Dammen kommer att rena dagvattnet innan det rinner ut i havet. Ett konstverk placeras i dammen och flera rekreationsytor...

Såhär snöröjer vi

Nej, se det snöar, nej, se det snöar. Det var väl roligt, hurra! Eller....?

Förbjuden genomfart

Mariehamns stad inför förbud mot genomfartstrafik från Strandgatan till Sjukhusvägen

Fortsatt miljöcertifiering för Mariehamns koncern

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för Mariehamns koncern och ska genomsyra hela organisationen. För att stärka miljöarbetet infördes 2011 ett miljöledningssystem ISO 14001 och Mariehamn...

Nabbens våtmark vann Nordiska rådets miljöpris!

Mariehamns stad mottog priset i Musikhuset i Helsingfors vid Nordiska rådets årliga session.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.