Bild på en p-bot och pratbubblor

Hur många får parkeringsböter och varför?

Strandgatan, Norragatan, Nygatan och Köpmansgatan är de platser där flest parkeringsanmaningar, även kallat parkeringsböter, skrivs ut.

Parkeringsböter i Mariehamn skrivs ut av stadens parkeringsbiträde eller polisen. Längre ned på sidan kan du ta del av statistik över böter, flytt av bilar och inlämnade protester mot parkeringsböter.

Allmänt om parkeringsövervakning

Mariehamns stad vill vägleda och informera bilister att parkera lagligt och trafiksäkert, hur många parkeringsböter som skrivs ut är oväsentligt och vi hoppas antalet går ner och det kan ni bilister hjälpa oss med genom att parkera enligt gällande lag (läs mer om nya vägtrafiklagen).

När tillfälliga vägskyltar utplaceras, fotograferas fordonen på platsen, de som sedan står kvar orörda skall ju naturligtvis inte bötfällas. Det kan till exempel vara en "parkering förbjuden" skylt inför och under ett evenemang. 

Kontakta stadens parkeringsbiträde om du har frågor om parkering i Mariehamn, gärna via e-post: parkeringsbitrade@mariehamn.ax och på sidan parkering finns mer information.

Vill du få extra tips om parkering har stadens parkeringsbiträde en Facebook sida Parkeringsbiträde i Mariehamn.

Protest mot parkeringsbot

Om du anser din parkeringsbot är utskriven på felaktiga grunder kan du göra en protest (läs gärna igenom vägtrafiklagen vad gäller parkering före). Inom sju dygn efter att parkeringsboten skrivits ut ska en skriftlig protest vara inlämnad hos polisen för att den alls ska behandlas. En bot innehåller både förklaring till varför man fått boten och vilken tid den delades ut och hur man betalar.

Protesten kan lämnas in på 2 sätt, se länk till blanketten under självservice. Orsakerna till att en protest inte godkänns är många. Exempel på några orsaker som inte är giltiga: 

  • Jag var bara borta två minuter 

  • jag jobbar här

  • glömde 

  • jag bor här 

  • visste inte 

  • alla andra parkerar här 

  • jag har digital p-skiva så inte mitt fel 

Orsaker till bifallen protest kan vara akuta sjukdomsfall, man har sålt bilen före boten skrevs ut, det vill säga före informationen om nya ägaren syns i stadens datasystem, felaktigheter på anmaningen som till exempel fel registreringsnummer, märke på fordonet med mera.

Statistik över böter, flytt av bilar och protester

År

Utskrivna 
böter

Närflytt av bil

Inlämnade 
protester

2023

1751

10

21

2022

1745

12

43

2021

1541

9

27

2020

1317

5

19

2019

1797

23

44

2018

1807

38

29

2017

2646

42

58

2016

2713

28

63

2015

3397

19

94

2014

3460

 

82

2013

4595

 

96

2012

4860

 

117

2011

5884

 

78

2010

2317

 

 

2009

2197

 

 

2008

2438

 

 

2007

1461

 

 

Fordon registrerade på annan ort som fått parkeringsanmaningar

År

Antal

2023

222

2022

225

2021

192

2020

136

2019

277

2018

244

 

 

Parkeringsbiträde

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.