Ansöka om VA-anslutning

I samband med ansökan om byggnadslov ska följande lämnas till VA-verket:

  1. VVS-situationsplan i skala 1:200
  2. Ansökan om anslutning av vatten och avlopp
  3. Anslutningsavtal för vatten och avlopp.

Före byggstart ska följande lämnas till Byggnadsinspektionen:

  1. VVS-ritningar i skala 1:50
  2. FVA-arbetsledare (kryssa för rutan VVS-arbetsledare i blanketten Ansvarig arbetsledare)

Alla blanketter finns som ifyllbara pdf-dokument. Du kan också vända dig till VA-verket för att få blanketten i pappersformat.

Kom ihåg att ta kontakt med VA-faktureringen för en inflyttningsanmälan när huset är inflyttningsklart.

Läs mer om VA-teknik och dagvatten, dräneringsvatten och avlopp i samband med bygganandet på sidan Anslutningar och avtal.

Skapad 15.2.2021 12:23
Publicerad 15.2.2021 12:23
Uppdaterad 4.10.2023 14:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.