Anslutningavtal för VA (vattenskaffning och avloppsreglering)

Blankett:
Anslutningsavtal om VA med VA-verket (pdf, 348,43 KB)
Ämne:
Bygga och bo
Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 19.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.