Pommerns akter

Segelfartyget Pommern

I Västerhamn ligger Pommern och påminner både ålänningar och besökare om hur stor del sjöfarten har och har haft för Mariehamn. Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen och har varit museum sommartid sedan 1953.

En gång i tiden var Mariehamns västra hamn hemmahamn för en stor flotta segelfartyg. Museifartyget Pommern påminner i allra högsta grad om denna viktiga era i stadens historia. Hon är dessutom det enda 4-mastade fraktsegelfartyget i världen som är bevarat i ursprungligt skick.

Den 1 maj 2019 nyöppnade Pommern med den helt nya besöksupplevelsen "Pommern - 100 dagar under segel". Hon ligger nu flytande i sin docka, omgiven av ett stort trädäck med plats för evenemang och torghandel.

Gå till www.pommern.ax för mer information om Pommern och besöksupplevelsen.

Kort historik om Pommern

Stålbarken Pommern byggdes för ett tyskt rederi i Skottland och sjösattes 1903. År 1923 inköptes hon av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn och 30 år senare tog Mariehamns stad emot fartyget som en donation av skeppsredare Edgar Erikson och hans syster Eva Hohentahl, för att Pommern skulle bevaras som ett museifartyg.

Sedan januari 2015 är Pommern deponerad till stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum, som redan i flera år skött den kulturella verksamheten. De har övertagit all förvaltning och staden ersätter stiftelsen för kostnader för drift och underhåll av fartyget.

Mariehamns stad beslutade år 2016 att låta bygga en docka för Pommern och hennes specifika behov, för att säkerställa fartygets långsiktiga bevarande som internationellt kulturarv. Nu flyter hon tryggt i västra hamnen i sin docka många decennier till.

Flygfoto Västerhamn med Pommern i sin docka och småbåtshamn bakom

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.