Stipendier för studerande

Mariehamns stad delar årligen ut åtta stipendier till studerande från Mariehamn. Stipendiets belopp är 750 euro.

Observera att det ännu inte är tid att söka studerandestipendier för 2021, nedan finns därför enbart information om förra årets omgång.

För att räknas som en behörig sökande ska du:

  1. Ha studerat i minst tre terminer vid universitet- eller högskola eller studerat vid läroinrättning eller på gymnasialnivå mot en yrkesexamen.
  2. Skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina framtidsplaner, eventuella engagemang inom tredje sektor, fritidsintressen samt i det fall att du skulle tilldelas ett stipendium hur stipendiet skulle underlätta dina framtida studieprestationer.
  3. Bifoga en utredning över avlagda tentamina och uppnådda studieresultat i form av graderade betyg eller värdeomdömen. Dock kan motsvarande verifierade utredningar om studieframgångar bifogas ifall inte resultat redovisas under studietiden.
  4. Ladda upp din ansökan samt de bilagor du önskar bifoga genom att klicka på länken nedanför eller sänd din ansökan per post till : Stadskansliet, Pb 5, 22101 Mariehamn. Märk försändelsen "Stipendieansökan 2020" på kuvertet.

Klicka här för att ladda upp din ansökan om stipendium år 2020

Ansökningstiden för 2020 års stipendier gick ut den 20 november 2020, kl. 15.00.

Se fullständiga regler och anvisningar under rubriken Hitta snabbt.

Stadskansliet

Mariehamns stad
Stadshuset, Torggatan 17
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.