En bil på återvinningscentralen

Återvinning och avfall

Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) ansvarar för att Mariehamns stad har ett välfungerande system för att ta hand om hushållens avfall.

Inom staden hämtas det sorterade avfallet direkt från fastigheterna. Om du bor i villa kan du välja ett  flerfackssystem som innebär att du har full sortering hemifrån, inklusive bioavfall. Flerbostadshus har egna återvinningsstationer med minst ett kärl för varje typ av sortering.

Mises kundtjänst

Alla inom Mariehamn ska vända sig till Mise vid frågor om sin avfallshantering så även tömningar. Det kan gälla fakturor, ärenden eller rådgivning. Du hittar information på Mises webbplats och eller så kan du kontakta Mises kundtjänst på telefon 018-23844.

På deras webbplats finns anmälningsblankett för val av avfallstjänst i Mariehamn. Det finns också anmälningsblanketter för slamtömning samt anmälningsblanketter för nedskräpning (skrotfordon, övrig nedskräpning).

Återvinningscentraler

Mises bemannade återvinningscentral (ÅVC) hittar du på Svinryggen i Ödanböle, Hammarlandsvägen 817, infart mittemot Rafaels. Mise har även en mobil återvinningscentral som kallas Misebilen. I Mariehamn kör Misebilen två rutter i veckan. Kom ihåg att ta med ditt Mise-kort!

Information om återvinningscentralens öppettider och Misebilens turlista finns på Mises webbplats.

Skapad 15.2.2021 12:16
Uppdaterad 22.11.2021 13:47

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.