Västra Ytternäs 46-1

Illustration över tomtområde 46 1 översiktIllustration över tomtområde 46 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 24-46-1
Areal (m²) 3914
Byggnadsrätt (m²) 2700
Våningstal II, ½ III ⅔
Tomtpris (€) 341 141
Tomtpris (€/m²) 87,16
Arrende 15 351
Reserverad Nej

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2 048,44 € samt fjärrvärmekostnader.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 19.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.