Bilden visar ambulanser och tre av personalen

Ambulans

Via 112 får du hjälp av ambulanssjukvården dygnet runt, årets alla dagar. Ambulanserna utgår från Mariehamns räddningsverk och ambulanshelikoptern från Mariehamns flygfält.

Om du eller någon i din omgivning råkar ut för en olycka eller blir akut sjuk ska ambulans tillkallas via det allmänna nödnumret 112.

Ambulansberedskap dygnet runt

Räddningsverket har tre ambulanser redo att rycka ut dygnet runt. Utöver dessa tre finns en fjärde ambulans som reserv. Förutom ambulanserna finns även en akutbil med medicinsk fältchef i beredskap dygnet runt. Likaså har vi tillgång till ambulanshelikopter då patienter ska transporteras från skärgården eller andra plaster som är svårtillgängliga eller långt borta.

För den som drabbas av en olycka eller ett sjukdomsfall tillhandahåller Räddningsverket ambulansservice både i Mariehamn och på övriga Åland. Detta sker genom ett nära samarbete med Ålands hälso- och sjukvård. Vår ambulanspersonal är utbildade ambulanssjukvårdare och flertalet är legitimerade sjukskötare med specialisering inom akutsjukvård. Detta betyder att vi under dygnets alla timmar kan leverera en högkvalitativ sjukvård ute i fält.

Våra ambulanser är moderna byggen vars utrustning kontinerligt kontrolleras och uppdateras för att alltid prestera på topp då det behövs som mest. Personalen genomgår kontinuerlig fortbildning och testas regelbundet både praktiskt och teoretiskt för att kvalitetssäkra och säkerställa en hög nivå på vården.

ICE - In Case of Emergency

Vid olycksfall vill räddningspersonalen snabbt få tag i den skadades anhöriga. Lägg in nummer till anhöriga i din mobil under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.

Om din telefon är låst med en kod kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter. Men på de flesta Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås. Det finns även flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

Akutbil/Fältchef

Enligt landskapsförordningen om prehospital akutsjukvård ska en fältchef finnas tillgänglig dygnets alla timmar. Denna fältchef larmas samtidigt som ambulansen på högprioriterade uppdrag.

Landskapsförordning (2014:10) om prehospital akutsjukvård

När en ambulans larmas på ett högprioriterat uppdrag följs denna enhet av en akutbil med en medicinsk fältchef. Fältchefen är legitimerad sjukskötare med påbyggnadsutbildning inom specialområden för prehospital akutsjukvård. Fältchefen har i uppdrag att:

  • Att stötta ambulanspersonalen i krävande vårdsituationer.
  • Att leda sjukvårdsarbetet då flera enheter och myndigheter är larmade.
  • Att vara Alarmcentralen behjälplig i dirigering och prioritering då behovet av ambulanser överstiger tillgängliga resurser. 

Bilden visar stadens akutbil

Räddningsverket

Räddningsverket, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 8
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.