Kollage över anställda i olika yrken vid Mariehamns stad

Staden som arbetsgivare

Kunniga medarbetare som trivs och verkar tillsammans är grunden för en välfungerande organisation och en attraktiv stad. Inom staden arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och trivsel inom de olika förvaltningarna. För oss är det viktigt att våra arbetsplatser kännetecknas av öppenhet, rättvisa och arbetsglädje.

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddningstjänst, kultur, idrott och fritid. Vi alla arbetar för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här - och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är också att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.

En förutsättning för kontinuerlig utveckling av staden är att våra medarbetare är lyhörda för förändringar i omvärlden och beredda att utveckla såväl sin arbetsplats som sin yrkesroll. Viktiga verktyg i utvecklingsarbetet är olika personalpolitiska program.

Fokus på gott ledarskap och trivsel

Inom Mariehamns stad arbetar vi aktivt för ett gott ledarskap och medarbetarnas välmående och trivsel. Vi menar att fokus på utveckling och delaktighet samt förbättringar i den fysiska arbetsmiljön och friskvården leder till en god arbetshälsa på stadens arbetsplatser. Vårt arbete har utgångspunkt i flertalet policyn och program som finns inom staden.

Läs gärna mer om stadens personalstrategiska program och om stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Berättelser från stadens anställda

Tre personer berättar om att arbeta och att leva i Mariehamn. Du får höra berättelser från en rektor från grundskolan, en löneadministratör och en sommarålänning.

Se kortfilmen Arbeta i Mariehamns stad (3:45 min) på stadens Youtube-kanal  

Barnomsorgen är en stor organisation med ungefär 150 anställda och vi söker varje år nya medarbetare. I denna kortfilm besöker vi daghemmet Vinkelboda och får höra Nathalie berätta om hur det är på ett av stadens tio daghem. Ta kontakt om du vill jobba hos oss!

Se kortfilmen om Vinkelboda på stadens Youtube-kanal (2:31 min) 

HR-staben

Stadsledningen
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.