Torget, illustration skapad av Studio Ö.

Ett livskraftigt centrum (gatuprogrammet)

Handlingsprogrammet 2012, som togs fram inom projektet Ett livskraftigt centrum, föreslog att staden i samråd med fastighetsägare gör en allmän översyn av möblering, belysning, vegetation, skyltning och annat som gör gaturummen trivsamma.

För ändamålet tillsattes en gatugrupp med representanter från staden, fastighetsägare och näringsidkare. Syftet var att komma fram med konkreta genomförbara förslag, som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.

Baserat på de möten och diskussioner Gatugruppen har haft under 2013, har arkitektbyrån Studio Ö gestaltat fyra fokusområden i stadens absoluta centrum. Dessa fyra utgör tydliga projekt som kan genomföras i fyra olika etapper som ett samprojekt mellan City Mariehamn, fastighetsägare och staden.

Fokusområden för gatuprogrammet

  1. Torggatan
  2. Torget
  3. Nygatan
  4. Bussplan

Redan vid midsommar 2014 fick Torggatan en ny karaktär. Så kallade urbana möbler med rabatter och grönskande träd placerades ut på gågatan, som ett första steg för att öka trivseln i centrum. Under 2019 fick torget sitt nya tak för torghandel.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.