Barnhälsa

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska varje daghem, gruppfamiljedaghem och grundskola ha en barn- och elevhälsoplan. Där beskrivs hur barn- och elevhälsoarbetet ska genomföras, utvärderas och utvecklas på daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet.

Landskapsregeringen har utfärdat anvisningar om vad barn- och elevhälsoplaner ska omfatta. Mariehamn stads barnhälsoplaner utgår från dessa anvisningar. 

Barnhälsoplaner

Du hittar barnhälsoplanen för ditt barns daghem eller gruppfamiljedaghem bland styrdokument och publikationer

Ålands barnomsorgs- och grundskolepsykologer

Sedan 1.1.2021 har Åland en gemensam organisation för psykologer i barnomsorg och grundskola. Du kan läsa om psykologernas tjänster här

Om du vill ha hjälp av en psykolog för ditt barn kan du börja med att vända dig till daghemmets speciallärare i barnomsorg eller kuratorn för barnomsorgen. De kan hjälpa dig vidare. 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.