Ytternäs 19-6

Illustration över tomtområde 19 6 översiktIllustration över tomtområde 19 6 stadsplan

Info om tomten

Tomt 19-6
Areal (m²) 876
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 61 221
Tomtpris (€/m²) 69,89
Arrende (€/år) 2 755
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 09:38
Uppdaterad 23.9.2021 10:01

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.