Stadsbibliotekets historia

Här får du en översikt över Mariehamns stadsbiblioteks utveckling genom åren, från starten med Ålands lånebibliotek 1890, genom flytten till dagens biblioteksbyggnad 1989 hela vägen fram till idag!

1890 Ålands lånebibliotek
1921 Karl Gustafssons initiativ till ett allmänt bibliotek
1923 Biblioteket öppnas på Östra Esplanadgatan 5, Karl Gustafsson stadsbibliotekarie
1925 Biblioteket flyttar till rådhuset
1939 Biblioteket flyttar till stadshuset
1956 Karin Gustafsson anställs som medhjälpare
1961 Strandnäs och Ytternäs utlåningsstationer öppnas
1962 Stadsbiblioteket får uppgifter som landskapsbibliotek
1966 Inga-Britt Öfverström tillträder som bibliotekschef, nytt utlåningssystem – Detroit
1967 Bibliotekets lokaler renoveras och förstoras
1969 Sommaruniversitetet inleder sin verksamhet och samarbetar med biblioteket
1970 Försöksverksamhet med bokbuss pågår 1970–1973
1971 Sjukhusbiblioteket invigs
1973 Biblioteket flyttar till Hotell Arkipelag, musikverksamhet inleds
1977 Ett skol- och filialbibliotek i den nya skolan i Västernäs invigs
1979 Yvonne Andersson-Halling tillträder som bibliotekschef
1983 Ett skol- och filialbibliotek i den nya högstadieskolan i Strandnäs invigs
1985 Biblioteket inför ett nytt halvdatoriserat bibliotekssystem – BUMS
1986 Barnens lördag/söndag startar
1987 Det officiella namnet blir Mariehamns stadsbibliotek – centralbibliotek för Åland
1989 Det nya bibliotekshuset (Arkitektbyrå Hansson & Stenius) invigs den 16 december
1989 Nytt bibliotekssystem – BTJ 2000
1990 Ålands högskola/sommaruniversitet utvidgar samarbetet med biblioteket
1991 Kulturnatten ordnas första gången i samarbete med Ålands museum
1991 Biblioteksnämnden uppgår i kulturnämnden, biblioteksdatabasen Katrina startar
1993 Mariehamns litteraturdagar startar
1994 Internet erbjuds för allmänheten, biblioteket får egen hemsida
1996 Biblioteksdatabasen Katrina blir sökbar på Internet
1996 Patientinfoprojektet i samarbete med Folkhälsan på Åland inleds
1996 Ett samarbetsprojekt med fem nordiska allmänna bibliotek, Club 5 startar
1997 Suzanne Donner tillträder som biträdande bibliotekschef
1997 Ålands yrkeshögskola börjar köpa bibliotekstjänster av stadsbiblioteket
1998 Tom Eckerman tillträder som biblioteks- och kulturchef
2000 Mariehamn Winter Jazz ordnas första gången
2000 Biblioteksystemet BOOK-IT tas i bruk
2001 Suzanne Donner tillträder som bibliotekschef
2001 En utlåningsautomat tas i bruk, bibliotekets nya hemsida tas i bruk
2004 Eva Gustafsson-Lindvall tillträder som bibliotekschef
2008 Biblioteket övergår till RFID, en ny hemsida lanseras, två nya låneautomater tas i bruk
2009 E-böcker
2010 "Freespot biblioteket" gratis
2010 Chiplånekort tas i bruk
2010 Utlåning av läsplattor
2011 Biblioteksportalen bibliotek.ax lanseras för hela Åland och ersätter Katrina
2012 Biblioteks- och kulturledare Lars Midbjer tillträder
2015 Mariehamns litteraturdagar ordnas sista gången i stadens regi
2016 Fredrika Sundberg tillträder som kultur- och fritidsdirektör/bibliotekschef
2016 Bibliotek.ax blir responsivt
2017 President Sauli Niinistö besöker biblioteket
2019 Utlåning av surfplattor
2019 Strömmande e-filmer

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket, kultur- och fritidssektorn
Besöksadress Strandgatan 29
Pb 76, AX-22101 Mariehamn
Skapad 15.2.2021 10:31
Uppdaterad 18.3.2021 12:13

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.