Bilden visar barn som leker på skolgården

Fritidshem

För barn i årskurserna 1 och 2 finns fritidshemsverksamhet som erbjuds före och efter skoldagen. De tre fritidshemmen i Mariehamn är Kråkan, Tärnan och Ugglan. Samtliga fritidshem finns i eller i anslutning till skolan.

På fritidshemmen uppmuntrar vi barnen att lära känna sin närmiljö för att på sikt bli självständiga på fritiden. Vi strävar efter att barnen ska fungera bra tillsammans och ge barnen verktyg att lösa de problem som kan uppstå i en grupp. Barnen ska känna sig trygga och få stöd i att utvecklas till självständiga individer. På våra fritidshem jobbar fritidspedagoger, barnskötare och assistenter.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet mellan kl. 7.15-17. Vid behov kan vi hålla öppet till 17.30, meddela fritidshemspersonalen i god tid innan. Öppettiderna gäller även under skolloven, undantaget Ålands självstyrelsedag 9:e juni då fritidshemmen är stängda. Under sommarlovet tar sommarfritidshemmet över verksamheten så att endast ett fritidshem är öppet. 

Elever i blivande årskurs ett har enligt politiskt beslut rätt att börja på fritidshemmet från första vardagen i augusti. Före det finns möjlighet att nyttja barnomsorgens service. 

Notera att endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar aktivt har rätt att använda fritidshemsplats under skollov. Arbete eller studier förutsätts för att inleda barnets inskolning på fritidshemmet före skolstart, om inte särskilda skäl finns. 

Om du som vårdnadshavare tillfälligt behöver fritidshemsplats utöver ordinarie öppettider ska du kontakta fritidshemmets föreståndare, som tillsammans med skolans rektor bedömer om det är möjligt att bevilja. 

Om familjens behov av utökade tider på fritidshemmet är regelbundet kan du ansöka om skiftesbarnomsorg, vilket du kan läsa om här.

Ansökan om plats

Anmälan om fritidshemsplats görs på stadens hemsida, länk under rubriken Självservice. Anmälan ska helst lämnas in under vecka 7-9.

Fritidshemsplats beviljas för både årskurs ett och två då du ansöker om plats. Vårdnadshavare behöver dock säga upp platsen om barnet slutar på fritidshemmet tidigare. Detta är viktigt eftersom verksamheten är avgiftsbelagd. 

Beslut om fritidshemsplats skickas ut inom april. Vårdnadshavare ska lämna in inkomstuppgifter senast inom augusti. Om vårdnadshavare inte lämnat in inkomstuppgifter tas beslut om maxtaxa. 

Du kan söka om fritidshemsplats när som helst under året genom att fylla i ett e-formulär eller en blankett, länk finns under rubriken Självservice. 

De familjer som ansöker om och beviljas fritidshemsplats för sitt barn under pågående skolår får komma till fritidshemmet cirka en vecka efter att ansökan om fritidshemsplats lämnats in. 

Fritidshemsplats i Mariehamn för barn från Jomala (Kalmarnäs-Solberget) eller Lemland (Järsö-Nåtö)

För de familjer som bor i Jomala (Kalmarnäs-Solberget) eller Lemland (Järsö-Nåtö) men som via skolavtal har rätt till fritidshemsplats i Mariehamn gäller följande:

Familjen ansöker om och beviljas fritidshemsplats från hemkommunen.

För barn som bor i Kalmarnäs - Solberget beviljas platser på fritidshemmet Ugglan, och för barn från Järsö-Nåtö beviljas platser på fritidshemmet Kråkan. 

Observera att platsen måste sägas upp till barnets hemkommun om barnet slutar på fritidshemmet tidigare.

I Mariehamn har elever inte rätt till fritidshemsplats vid någondera förälders uttag av föräldradagpenningsdagar, om inte fritidshemsplats av särskilda skäl beviljas. Kommunernas regelverk kan se olika ut. 

Observera att barn med hemkommun i Jomala inte har rätt till fritidshem under juli månad.

Rätt till fritidshemsplats 

Enligt stadens intagningsprinciper för barnomsorg från 1.2.2024 beviljas fritidshemsplats under skoldagar för arbete, studier samt för arbetssökande. Från 1.2.2024 har endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar aktivt rätt att använda fritidshemsplats under skollov. Har vårdnadshavare semester eller lov från studierna ska barnet vara ledigt.

Vid uttag av föräldradagpenning har barnet inte rätt till fritidshemsplats, om inte särskilda skäl finns. Familjen ska själva meddela till personalen på fritidshemmet om en ny föräldradagpenningsperiod inleds. 

Du kan ansökan om fritidshemsplats av särskilda skäl

Ett barn kan beviljas fritidshemsplats av särskilda skäl. Det finns ingen åldersgräns för när fritidshemsplats av särskilda skäl inte längre kan beviljas. 

Om ditt barn eller familjen behöver en fritidshemsplats av särskilda skäl kan du beskriva behoven av fritidshemsplats på ansökningsblanketten, men du kan också ta kontakt med Bildningskansliet via stadens växel på tel. 5310 så hjälper vi dig. 

Det är platshandläggaren för barnomsorgsplatser som fattar beslut om fritidshemsplats av särskilda skäl. 

Sommarfritidshem

När skolorna tar sommarlov avslutas fritidshemmens vanliga verksamhet och sommarfritidshemmet tar vid, undantaget Ålands självstyrelsedag 9:e juni då samtliga fritidshem har stängt. 

Vilket fritidshem som har öppet under sommarlovet varierar från år till år. 

Du får mer information från fritidshemmens personal om vilket fritidshem som planeras hålla öppet, samt vilka datum fritidshemmen är sammanslagna. 

Sommarfritidshemmet är en heltidsverksamhet. Plats ska bokas i förväg, senast 30.04. Plats i sommarverksamheten bokas via Tempus. 

Under sommarlovet betalar du avgift för de dagar som du bokat plats för barnet. Exempel: Om du har bokat plats för barnet under juli månad men bokar av det efter 30.04 betalar du ändå för platsen.

Om barnet är ledigt betalas inte avgift under sommarlovet. 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.