Bilden visar barn som leker på skolgården

Fritidshem

För barn i årskurserna 1 och 2 finns fritidshemsverksamhet som erbjuds före och efter skoldagen. De tre fritidshemmen i Mariehamn är Kråkan, Tärnan och Ugglan. Samtliga fritidshem finns i eller i anslutning till skolan.

På fritidshemmen uppmuntrar vi barnen att lära känna sin närmiljö för att på sikt bli självständiga på fritiden. Vi strävar efter att barnen ska fungera bra tillsammans och ge barnen verktyg att lösa de problem som kan uppstå i en grupp. Barnen ska känna sig trygga och få stöd i att utvecklas till självständiga individer. På våra fritidshem jobbar fritidspedagoger, barnskötare och assistenter.

Öppettider

Om behov finns har fritidshemmen öppet mellan kl. 7.15-17.30. Detta gäller även under skolloven. Under sommarlovet tar sommarfritidshemmet över verksamheten.

Om du som vårdnadshavare tillfälligt behöver fritidshemsplats utöver ordinarie öppettider ska du kontakta fritidshemmets föreståndare, som tillsammans med skolans rektor bedömer om det är möjligt att bevilja. 

Om familjens behov av utökade tider på fritidshemmet är regelbundet kan du ansöka om skiftesbarnomsorg, vilket du kan läsa om här.

Ansökan om plats

För blivande elever i årskurs 1 ansöker vårdnadshavare om fritidshemsplats i samband med anmälan om inskrivning av elev till grundskolan. Anmälan ska helst lämnas in under vecka 7-9.

Fritidshemsplats beviljas för årskurs 1-2. Vårdnadshavare behöver dock säga upp platsen om barnet slutar på fritidshemmet tidigare. Detta är viktigt eftersom verksamheten är avgiftsbelagd. 

Beslut om fritidshemsplats skickas ut inom april. Vårdnadshavare ska lämna in inkomstuppgifter senast inom augusti. Om vårdnadshavare inte lämnat in inkomstuppgifter tas beslut om maxtaxa. 

Du kan söka om fritidshemsplats när som helst under året genom att fylla i ett e-formulär eller en blankett, länk finns under rubriken Självservice. 

De familjer som ansöker om och beviljas fritidshemsplats för sitt barn under pågående skolår får komma till fritidshemmet cirka en vecka efter att ansökan om fritidshemsplats lämnats in. 

Fritidshemsplats i Mariehamn för barn från Jomala (Kalmarnäs-Solberget) eller Lemland (Järsö-Nåtö)

För de familjer som bor i Jomala (Kalmarnäs-Solberget) eller Lemland (Järsö-Nåtö) men som via skolavtal har rätt till fritidshemsplats i Mariehamn gäller följande:

Familjen ansöker om och beviljas fritidshemsplats från hemkommunen.

För barn som bor i Kalmarnäs - Solberget beviljas platser på fritidshemmet Ugglan, och för barn från Järsö-Nåtö beviljas platser på fritidshemmet Kråkan. 

I Mariehamn har elever inte rätt till fritidshemsplats vid någondera förälders uttag av föräldradagpenningsdagar, om inte fritidshemsplats av särskilda skäl beviljas. Kommunernas regelverk kan se olika ut. 

Observera att barn med hemkommun i Jomala inte har rätt till fritidshem under juli månad.

Rätt till fritidshemsplats 

Enligt stadens intagningsprinciper för barnomsorg från 1.8.2022 beviljas fritidshemsplats för arbete, studier samt för arbetssökande.

Vid uttag av föräldradagpenning har barnet inte rätt till fritidshemsplats, om inte särskilda skäl finns. Familjen ska meddela till personalen på fritidshemmet om en ny föräldradagpenningsperiod inleds. 

Även ett barn som går i en högre årskurs kan beviljas fritidshemsplats av särskilda skäl. 

Om ditt barn eller familjen behöver en fritidshemsplats av särskilda skäl kan du beskriva behoven av fritidshemsplats på ansökningsblanketten, men du kan också ta kontakt med Bildningskansliet via eposten bildningskansliet@mariehamn.ax eller via stadens växel på tel. 5310 så hjälper vi dig. Biträdande bildningschefen fattar beslut om fritidshemsplats av särskilda skäl. 

Sommarfritidshem

När skolorna tar sommarlov avslutas fritidshemmens vanliga verksamhet och sommarfritidshemmet tar vid. Sommarfritidshemmet är en heltidsverksamhet. Plats ska bokas i förväg. Sommaren 2022 tog fritidshemmen i bruk Tempus, och plats i sommarverksamheten bokas via Tempus. 

Under sommaren slås fritidshemmen ihop, vilket innebär att hela verksamheten är på ett och samma ställe. Vilket fritidshem som har öppet varierar från år till år. Mer information kan du få från fritidshemmens personal.

Under sommarlovet betalar du avgift för de dagar som du bokat plats för barnet. 

 

Skapad 12.8.2019 12:43
Publicerad 12.8.2019 12:43
Uppdaterad 31.1.2023 14:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.