Utbildningsstadga för Mariehamns stad

Ämne:
  • Barn och utbildning
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Godkänd av stadsfullmäktige 23.4.2024, 57 § och trädde i kraft 1.5.2024.

Mariehamns stad tillhandahåller barnomsorg och grundskola med hög och jämn kvalitet över hela staden. Staden drar nytta av de möjligheter till utveckling och kvalitetsförbättring som följer av att ha flera enheter som kan arbeta gemensamt för samma mål. Verksamheterna tar sitt ansvar för barnens och elevernas behov av fysisk aktivitet, psykiskt välmående och trygghet. Genom att själva högakta ideal om demokrati och rättssäkerhet stärker verksamheterna barnens och elevernas tilltro till rättsstaten och förbereder dem för ett aktivt medborgarskap.

Vid ordnandet av Mariehamns stads bildningsverksamhet ska bestämmelserna i denna utbildningsstadga iakttas utöver vad som i övrigt stadgats i lag och förordning, förvaltningsstadga, samt myndigheters beslut. 

Stadens uppdaterade utbildningsstadga trädde i kraft 1.5.2024. Läs hela stadgan som pdf-dokument via länken under denna sidas rubrik. 

Denna stadga utgör en sådan utbildningsstadga som avses i del III, 3 kap, 11 § landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.