Bilden visar en barn på förskola som pysslar

Förundervisning

Året innan läroplikten inleds har barnet rätt till förundervisning (förskola) utgående från skolårets arbetstider. Förundervisningen är en integrerad del av verksamheten på stadens daghem.

Året innan skolstart deltar barnen i förundervisningen. Den sker under minst fyra timmar per dag, men lärandet pågår under hela dagen. Syftet med förundervisningen är att förbereda barnet för fortsatt lärande och utbildning. Förundervisning kan ordnas ihop med övrig barnomsorgsverksamhet eller separat för de barn som ingår i den. I förundervisningen, som i all barnomsorgsverksamhet, utgår man ifrån barnets behov, intressen och personliga förutsättningar.

Fokus i förundervisningen ligger på skolförberedande centralt innehåll, med leken som utgångspunkt och genom mångsidiga arbetssätt, med konkret och visuellt material samt genom utforskande.

Kartläggning inför och under förundervisningsåret

Inför och under förundervisningsåret genomförs en kartläggning som består av följande delar:

  • Begreppsförståelse inför förundervisningsåret, genomförs av speciallärarna i barnomsorg under april-maj med de barn som under året fyller 6 år eller har för avsikt att påbörja förundervisningen inkommande höst
  • Kontrollerad teckningsiakttagelse (KTI) genomförs med barn i förundervisning under augusti-september antingen av lärare i barnomsorg eller speciallärare i barnomsorg. 
  • Möjligen ytterligare kartläggningar/bedömningar med enskilda barn vid behov
  • Kompletterande material för kartläggning inom barnomsorgen rekommenderas att samtliga daghem på Åland använder sig av: Lukimat och Bornholms modellen

Du kan läsa mera om förundervisningen i https://www.laroplan.ax/

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.