Bilden visar en barn på förskola som pysslar

Förundervisning

Året innan läroplikten inleds har barnet rätt till förundervisning (förskola) utgående från skolårets arbetstider. Förundervisningen är en integrerad del av verksamheten på stadens daghem.

Året innan skolstart deltar barnen i förundervisningen. Den sker under minst fyra timmar per dag, men lärandet pågår under hela dagen. Syftet med förundervisningen är att förbereda barnet för fortsatt lärande och utbildning. Förundervisning kan ordnas ihop med övrig barnomsorgsverksamhet eller separat för de barn som ingår i den. I förundervisningen, som i all barnomsorgsverksamhet, utgår man ifrån barnets behov, intressen och personliga förutsättningar.

Fokus i förundervisningen ligger på skolförberedande centralt innehåll, med leken som utgångspunkt och genom mångsidiga arbetssätt, med konkret och visuellt material samt genom utforskande.

Du kan läsa mera om förundervisningen i https://www.laroplan.ax/

Skapad 8.2.2021 12:00
Publicerad 8.2.2021 12:00
Uppdaterad 1.2.2023 07:32

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.