Nutrition

Den mat som serveras inom äldreomsorgen ska vara både näringsrik och god, men även serveras på ett sådant sätt att aptiten stimuleras, så att alla boende får en bra matupplevelse.

Vi arbetar aktivt med nutritionsfrågor och förebygger, utreder och behandlar problem som är relaterade till kost och hälsa.

Inom äldreomsorgen finns en nutritionspolicy till grund för nutritionsvården.

Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 28.12.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.