Nutrition

Den mat som serveras inom äldreomsorgen ska vara både näringsrik och god, men även serveras på ett sådant sätt att aptiten stimuleras, så att alla boende får en bra matupplevelse.

Vi arbetar aktivt med nutritionsfrågor och förebygger, utreder och behandlar problem som är relaterade till kost och hälsa.

 

Skapad 11.2.2021 13:07
Publicerad 11.2.2021 13:07
Uppdaterad 3.10.2022 16:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.