Bilden visar att Nyängen har en stor gård, mest med bark på marken istället för gräs, ett stort lekskepp med rutschkana, uteplats med räcken m.m.

Nyängen

Daghemmet Nyängen finns i norra centrum, på Algotsgränd 2.

Daghemmet har fyra avdelningar. Jössebo, Kurrebo och Tomtebo för barn i åldern 3–7 år och Trollebo för de yngre barnen i åldern 1–3 år. 

Hitta till daghemmet Nyängen med hjälp av Google Maps

Nyängen

Barnomsorg, bildningssektorn
Algotsgränd 2
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.