Trafikplanering

Trafikplanering handlar om att planera och bygga en stad där du tryggt och säkert kan röra dig mellan olika platser på ett miljövänligt sätt. Målsättningen är att göra kommunens gator trafiksäkra, tillgängliga och samtidigt estetiskt tilltalande.

Trafikplanering omfattar hur trafiknäten för bilar, bussar, cyklar och gående ska byggas ut eller ändras i framtiden. Parkering och hastigheter på olika typer av gator behandlas också.

Generalplanen och stadsplanen utgör viktiga planeringsdokument för gaturitningar. I enlighet med § 14 i plan- och byggförordningen för landskapet Åland hålls gaturitningar utställda för allmänt påseende i två veckor för att därefter fastställas av stadsmiljönämnden.

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.