Upphandling

Grundregeln i kommunernas upphandling är konkurrens på lika villkor, och att man inte gör skillnad mellan lokala och övriga leverantörer. Varor och tjänster vars pris överstiger ett visst värde (= tröskelvärde) ska upphandlas enligt speciella EU-regler, så att anbudsgivare ute i Europa har samma chans att ge offert som lokala företag.  Anvisningarna gäller både över och under tröskelvärdet.

Upphandlingsdirektiven för Mariehamns stad gäller fr.o. m 14.2.2019.

Åländsk lagstiftning

Enligt landskapslag om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Mariehamns stad har egna anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde.

Rikslagstiftning (Finland)

Allmänna avtalsvillkor

Följande villkor tillämpar staden också vid offentlig upphandling:

  • JYSE 2014 varor
  • JYSE 2014 tjänster
  • JIT 2015 avtalsvillkor för IT-upphandlingar
  • YSE 1998 byggentreprenadkontrakt
  • KSE 2013 konsultavtal
  • KE 2008 maskin- och transporttjänster

Elektroniskt upphandlingsverktyg

 Mariehamns stad använder e-Avrop som elektroniskt upphandlingsverktyg för att publicera upphandlingsannonser och ta emot anbud från anbudsgivare. Anbudsgivare och anbudssökande uppmanas att lämna sina anbud och anbudsansökningar elektroniskt via e-Avrop. För mer information, besök vår sida Aktuell upphandling.

Skapad 16.2.2021 12:44
Publicerad 16.2.2021 12:44
Uppdaterad 12.1.2023 13:51

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.