Upphandling

Grundregeln i kommunernas upphandling är konkurrens på lika villkor, och att man inte gör skillnad mellan lokala och övriga leverantörer. Varor och tjänster vars pris överstiger ett visst värde (= tröskelvärde) ska upphandlas enligt speciella EU-regler, så att anbudsgivare ute i Europa har samma chans att ge offert som lokala företag.  Anvisningarna gäller både över och under tröskelvärdet.

Upphandlingsdirektiven för Mariehamns stad gäller fr.o. m 14.2.2019.

Åländsk lagstiftning

Enligt landskapslag om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Mariehamns stad har egna anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde.

Rikslagstiftning (Finland)

Allmänna avtalsvillkor

Följande villkor tillämpar staden också vid offentlig upphandling:

  • JYSE 2014 varor
  • JYSE 2014 tjänster
  • JIT 2015 avtalsvillkor för IT-upphandlingar
  • YSE 1998 byggentreprenadkontrakt
  • KSE 2013 konsultavtal
  • KE 2008 maskin- och transporttjänster

Elektroniskt upphandlingsverktyg

För att göra det lättare att göra affärer med staden har vi valt att alla anskaffningar som överstiger 20 000 euro exklusive moms ska publiceras digitalt på e-Avrop. Allt som gäller våra upphandlingar och avtal publiceras där. Du som anbudsgivare och anbudssökande ska lämna anbud och anbudsansökningar elektroniskt via e-Avrop. Läs mer på sidan Aktuell upphandling.

Skapad 16.2.2021 12:44
Uppdaterad 12.1.2022 17:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.