Affärs- och kontorstomter på Lotsberget (Östra)

Affärs- och kontorstomter på Lotsberget (Östra)

Illustration över tomtområde lotsberget östra

 Grönt område = ledig tomt 

Kvarter 15

31-15-3  (ledig affärs- och kontorstomt)

Kvarter 16

31-16-3 (ledig affärs- och kontorstomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 16.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.