Affärs- och kontorstomter på Lotsberget (Östra)

Affärs- och kontorstomter på Lotsberget (Östra)

Illustration över tomtområde lotsberget östra

 Grönt område = ledig tomt 

Kvarter 15

31-15-3  (ledig affärs- och kontorstomt)

Kvarter 16

31-16-3 (ledig affärs- och kontorstomt)

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 1.3.2021 13:13
Publicerad 16.3.2022 10:40
Uppdaterad 16.3.2022 10:40

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.