Bilden visar elever som springer in i skolan

Inskrivning av elever

Läroplikten på Åland inleds det år då barnet fyller sju. Mariehamns stad har allmän inskrivning till grundskolan under perioden 8-31.1.2024.

Mariehamn är indelat i tre skoldistrikt och eleven får i första hand sin skolplacering i det skoldistrikt eleven hör till, men i mån av plats har varje elev som är bosatt i Mariehamn rätt att välja skola inom kommunen. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den i sitt skoldistrikt ska du kontakta bildningskansliet. 

Det enklaste sättet att anmäla ditt barn till grundskolan är genom våra e-tjänster. Det går också att använda en blankett för inskrivning. Lämna då in blanketten personligen, per e-post eller per post.

Inskrivning av elev till grundskola

Om barnet även behöver fritidshemsplats ansöker du om det skilt. 

Läs mer om fritidshem i Mariehamn

För barn som har hemkommun i Jomala (Kalmarnäs-Solberget) eller Lemland (Järsö-Nåtö)

Jomala och Lemland har samarbetsavtal om skolgång i Mariehamn. De familjer som bor i de områden som omfattas av samarbetsavtalet skriver in sina barn direkt till Mariehamn grundskolor.

OBS! Barnet har rätt till fritidshemsplats på Ugglan i Strandnäs respektive på Kråkan i Övernäs men familjen ska göra ansökan om fritidshemsplats direkt till hemkommunen. Du får beslut om beviljad fritidshemsplats från hemkommunen och du betalar även avgift för fritidshemsplatsen till hemkommunen. Fritidshemstaxan beslutas om i hemkommunen och kan skilja sig från de avgifter som gäller i Mariehamn. 

För dig som flyttar till Mariehamn under läsåret

Det går bra att anmäla nyinflyttade elever till skolan när som helst under året. Använd e-tjänsten eller blanketten för inskrivning, men du ska även ta kontakt med rektorn i barnets skoldistrikt. Du når grundskolornas rektorer via växeln på telefon 018 - 5310. Om du är osäker på vilket skoldistrikt ditt barn tillhör ska du kontakta Bildningskansliet så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig med ansökan 

Om du behöver hjälp att fylla in ansökan eller om du har några frågor om anmälan till grundskolan, ta kontakt med Bildningskansliet via växeln på telefon 018-5310 eller bildningskansliet(at)mariehamn.ax. Välkommen! 

 

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.