Bilden visar elever som springer in i skolan

Inskrivning av elever

Läroplikten på Åland inleds det år barnet fyller sju. Mariehamns stad har allmän inskrivning till årskurs ett under vecka 9. När du skriver in barnet till grundskolan kan du samtidigt välja att ansöka om fritidshemsplats för elever i årskurs ett.

Mariehamn är indelat i tre skoldistrikt och eleven får i första hand sin skolplacering i det skoldistrikt eleven hör till, men i mån av plats har varje elev som är bosatt i Mariehamn rätt att välja skola inom kommunen. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än i sitt skoldistrikt ska du kontakta Bildningskansliet. 

Det enklaste sättet att anmäla ditt barn till grundskolan är genom våra e-tjänster. Det går också bra att använda en blankett för inskrivning. Lämna in blanketten personligen, per e-post eller per post.

För dig som flyttar till Mariehamn under läsåret

Det går bra att anmäla nyinflyttade elever till skolan när som helst under året. Använd e-tjänsten eller blanketten för inskrivning, men du ska även ta kontakt med rektorn i barnets skoldistrikt. Du når grundskolornas rektorer via växeln på telefon 018 - 5310. Om du är osäker på vilket skoldistrikt ditt barn tillhör ska du kontakta Bildningskansliet så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig med ansökan 

Om du behöver hjälp att fylla in ansökan eller om du har några frågor om anmälan till grundskolan, ta kontakt med Bildningskansliet via växeln på telefon 018-5310 eller bildningskansliet(at)mariehamn.ax. Välkommen! 

 

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad 8.2.2021 14:40
Publicerad 8.2.2021 14:40
Uppdaterad 8.8.2022 15:41

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.