Bilden visar elever som springer in i skolan

Inskrivning av elever

Inskrivning till årskurs ett görs senast fredag under vecka 9. Annons om inskrivningen publiceras i lokaltidningarna under vecka 6. Vid inskrivning till skolan kan du samtidigt kryssa för anmälan till fritidshemsplats för elever i årskurs ett.

I första hand utgår skolplaceringen från det skoldistrikt som eleven hör till, men i mån av plats har varje elev som är bosatt i Mariehamn rätt att välja skola inom Mariehamns stad. 

Du kan skriva in eleven i grundskolan genom våra E-tjänster eller så använder du en blankett för inskrivning. Lämna då ifylld blankett på ett av tre sätt; personligen till bildningskansliet i Tekniska verken-huset på Elverksgatan 1, per e-post till bildningskansliet(at)mariehamn.ax eller per post till adressen:
Mariehamns stad, Bildningskansliet, Pb 207, AX-22101 Mariehamn.

För dig som är nyinflyttad går det bra att anmäla elever till skolan när som helst under året. Ta då kontakt direkt med den aktuella skolan.

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad 8.2.2021 14:40
Uppdaterad 8.2.2022 15:06

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.