Staket med skylten Affischering förbjuden

Reklamplatser

I staden finns det möjlighet för företag och organisationer att informera om sin verksamhet genom att hyra reklamplatser. Här kan du läsa om de olika typer av reklamplatser som finns, och vart du ska vända dig.

Stolpreklam

Staden har låtit sätta upp reklamplatser på lyktstolpar i stadens centrum. De 16 platserna är utarrenderade till Ålands Tidnings Tryckeri Ab. Om du önskar hyra stolpreklamplats görs det via telefon +358 18 26026.

Reklampelare

Staden har upplåtit platser för 10 reklampelare i stadens centrum och längs Österleden. Platserna är utarrenderade till Ålands Tidnings Tryckeri Ab. Om du önskar boka reklampelarutrymme görs det via telefon +358 18 26026.

Storbildsskärm

Platsen för storbildsskärmen (LED-tavlan) vid Österleden, strax söder om "Rökerirondellen", är utarrenderad till Ålands Tidnings Tryckeri Ab. Om du önskar boka reklamtid görs det via telefon +358 18 26026.

Banderollplatser

I stadens centrum, över Torggatan, finns banderollplatser som hyrs ut av Ålands näringsliv telefon +358 18 29029. 

Affischering

Om du är engagerad i t.ex. en teater, musikgrupp, idrottsklubb eller en förening som önskar informera om ett evenemang som inte är kommersiellt finns det möjlighet att tillfälligt få sätta upp affischer i anslutning till stadens gator.
 

När det gäller valaffischer finns det särskilda regler som har antagits av stadsstyrelsen. Ta kontakt med stadsledningens kansli för närmare information om vad som är möjligt, och vilka regler som gäller.

Stadsledningen, kansli

Stadsledningen
Stadshuset, Torggatan 17
Pb 5, AX-22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.