Lekparker

Det finns många lekparker runt om i staden dit du kan gå tillsammans med ditt barn.

Runt om i Mariehamn hittar du över 20 allmänna lekparker, utöver de som finns vid daghem och skolor. Var de är placerade kan du se på vår A4-karta över stadens allmänna lekparker eller via följande länk.

Hitta till lekparkerna med hjälp av Google Maps

Mariehamns stads markenhet ansvarar för lekparkerna. Varje år görs en noggrann besiktning av kvalificerad och utbildad personal. Alla lekparker har en kontinuerlig tillsyn.

Upptäcker man skadegörelse eller annan skada på lekutrustningen, vänligen anmäl detta till markenheten via stadens växel på tel. 5310 under kontorstid kl. 8.00-16.00 eller via stadens e-formulär för felanmälan.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.