Lekparker

Det finns många lekparker runt om i staden dit du kan gå tillsammans med ditt barn.

Runt om i Mariehamn hittar du 26 allmänna lekparker, utöver de som finns vid daghem och skolor. Var de är placerade kan du se på karta över stadens allmänna lekparker.

Mariehamns stads markenhet ansvarar för lekparkerna. Varje år görs en noggrann besiktning av kvalificerad/utbildad personal och alla lekparker har en kontinuerlig tillsyn.

Upptäcker man skadegörelse eller annan skada på lekutrustningen, vänligen anmäl detta till markenheten via stadens växel på tel. 5310 under kontorstid kl. 08.00-16.00 eller via stadens e-formulär för felanmälan.

Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 19.2.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.