Bilden visar ett barn som sover

Skiftesbarnomsorg

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska kommunen erbjuda skiftesbarnomsorg då vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällar, nätter och helger. Mariehamn erbjuder från 1.3.2022 även skiftesbarnomsorg för barn i åk 1-2.

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola har barnet rätt till kommunal barnomsorg då vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande fram tills dess läroplikten börjar. Om du har ett arbete  eller studier som innebär kvälls-, natt- eller helgarbete erbjuder Mariehamn skiftesbarnomsorg för barnet. Barnet har förutom sin vanliga barnomsorgsplats under dagtid på vardagar även en plats inom skiftesbarnomsorgen, som erbjuds på gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten.

Från 1.8.2023 kommer skiftesbarnomsorg att erbjudas på daghemmet Vinkelboda eftersom gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten planeras stänga 31.07.2023. 

Avgift för skiftesbarnomsorgen ingår i regel i familjens fastställda barnomsorgsavgift. Undantaget är om familjen överskrider timantalet som är 100 h/två veckor (heltid), 70 h/två veckor (80% plats) eller 50 h/två veckor. Om timantalet av någon anledning överskrids debiteras en högre avgift. Om familjen exempelvis har en överenskommelse om halvtidsplats men överskrider timantalet så att 60h/två veckor används faktureras för en 80%-plats. Om timantalet överskrider heltidsplats (100h/två veckor) faktureras en särskild avgift. 

Om din familj har behov av skiftesbarnomsorg, ta kontakt med bildningskansliet för mer information. Ansökan sker på samma blankett som ansökan om barnomsorgsplats.

Från 1.3.2022 erbjuder Mariehamns stad även skiftesbarnomsorg för barn i årskurs 1-2. 

 

Pamela Sjödahl

Biträdande bildningschef
Bildningssektorn

Platshandläggning

Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Vardagar kl. 09.00‐11.30 och 12.30‐15.00
Skapad 8.2.2021 12:39
Publicerad 2.3.2022 10:07
Uppdaterad 11.4.2022 15:17

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.