Bilden visar ett barn som sover

Skiftesbarnomsorg

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska kommunen erbjuda skiftesbarnomsorg då vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällar, nätter och helger. Mariehamn erbjuder från 1.3.2022 även skiftesbarnomsorg för barn i åk 1-2.

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola har barnet rätt till kommunal barnomsorg då vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande fram tills dess läroplikten börjar. Om du har ett arbete  eller studier som innebär kvälls-, natt- eller helgarbete erbjuder Mariehamn skiftesbarnomsorg för barnet. Barnet har förutom sin vanliga barnomsorgsplats under dagtid på vardagar även en plats inom skiftesbarnomsorgen, som erbjuds på daghemmet Vinkelboda.

Avgift för skiftesbarnomsorgen ingår i regel i familjens fastställda barnomsorgsavgift. Undantaget är om familjen överskrider antalet timmar som ingår i vårdavtalet för barnet. Om familjen exempelvis har en överenskommelse om en halvtidsplats men överskrider timantalet faktureras för en deltids- eller heltidsplats beroende på antalet timmar som nyttjas.

Om din familj har behov av skiftesbarnomsorg, ta kontakt med bildningskansliet för mer information. Ansökan sker på samma blankett som ansökan om barnomsorgsplats.

Från 1.3.2022 erbjuder Mariehamns stad även skiftesbarnomsorg för barn i årskurs 1-2. 

 

Pamela Sjödahl

Biträdande bildningschef
Bildningssektorn

Platshandläggning

Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Vardagar kl. 09.00‐11.30 och 12.30‐15.00
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.