husbil på väg

Parkering för husbilar i Mariehamn

Söker du övernattningsmöjlighet med olika faciliteter såsom el, vatten och avlopp, så hänvisar vi till campingplatsen ”Gröna Udden” i sydöstra Mariehamn.

Ställplatser för husbilar finns inte

Mariehamn har inte så kallade ”ställplatser” för husbilar.

Parkering lämplig för husbilar

Det är möjligt att parkera på gator och parkeringsplatser i enlighet med anvisningar på plats och i enlighet med Ålands vägtrafiklag. Lagen kräver bland annat att hela fordonet eller ekipaget ska rymmas i parkeringsrutan, det inkluderar alltså även överhäng, eventuella trappsteg och cykelställningar m.m.

På följande vanliga parkeringsplatser kan det normalt, åtminstone nattetid, finnas tillräcklig plats för husbilar att övernatta vid:

  • ”Sjökvarteret” på parkeringen på kvarterets södra sida
  • Servicetillfarten/gatan vid ST1 och Teboil
  • ”Nabbens badplats” parkeringen på strandens västra sida
  • Stora gatan, parkeringen mellan Hamngatan och Havsgatan
  • Mariebads parkering vid Österleden

Vi avråder från parkering vid Lilla holmen under högsäsong, midsommar – 1 vecka in i augusti. Platserna är tänkta för besökare till Lilla holmen och badstranden, även som parkering för den invidliggande småbåtshamnen.

Tömning och vatten

För tömning av avloppstankar och påfyllning av vatten så finns en station vid parkeringen vid Lilla Holmen.

Tömning av toatankar kan även utföras vid parkeringen norr om servicestationen Select vid Servicegatan, det finns dock inte tillgång till vatten.

Gällande toatankstömning och vatten så är det även möjligt att fråga om den möjligheten vid servicestationer i Mariehamn.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.