Närbild på stolpe och rep kring uteservering Mariehamn

Uteserveringar

Mariehamns stad har under flera år arbetat med olika åtgärder för att förstärka den maritima känslan i centrum. För att inspirera företag och fastighetsägare att bidra till den maritima upplevelsen har råd och riktlinjer för uteserveringar och reklam tagits fram.

Skriften Råd och riktlinjer för uteserveringar och reklam i stadsmiljö innehåller råd om hur man startar upp en uteservering och kan använda gaturummet för försäljning och reklam. Där finns även grundläggande regler, kontaktuppgifter till relevanta myndigheter samt illustrerande och inspirerande bilder som hjälper dig att skapa en trivsam, maritim miljö.

Ta gärna kontakt med stadsarkitektkansliet i ett tidigt skede, för rådgivning av uteserveringens utformning och möblering. Därefter kan stadens samhällstekniska avdelning bevilja tillstånd om offentligt markområde behöver användas.

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet
Stadshuset, Torggatan 17

Samhällstekniska avdelningen

Infrastruktursektorn
Elverksgatan 1
Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 23.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.