Närbild på stolpe och rep kring uteservering Mariehamn

Uteserveringar

Mariehamns stad har under flera år arbetat med olika åtgärder för att förstärka den maritima känslan i centrum. För att inspirera företag och fastighetsägare att bidra till den maritima upplevelsen har råd och riktlinjer för uteserveringar och reklam tagits fram.

Skriften Råd och riktlinjer för uteserveringar och reklam i stadsmiljö innehåller råd om hur man startar upp en uteservering och kan använda gaturummet för försäljning och reklam. Där finns även grundläggande regler, kontaktuppgifter till relevanta myndigheter samt illustrerande och inspirerande bilder som hjälper dig att skapa en trivsam, maritim miljö.

Ta gärna kontakt med planläggningsenheten i ett tidigt skede, för rådgivning av uteserveringens utformning och möblering. Därefter kan stadens samhällstekniska avdelning bevilja tillstånd om offentligt markområde behöver användas.

Större uteservering sommartid?

Under sommaren kan det vara möjligt att få lov att använda gator och parkeringar invid en servering för serveringsändamål. Den företagare som vill utöka sin redan befintliga uteservering ska ta kontakt med samhällstekniska avdelningen först.

Serveringarna ska fortsatt utföras i enlighet med stadens gällande råd och riktlinjer, med följande tillfälliga arrangemang för befintliga anläggningar:

  • Grundreglerna följs, se stadens gällande råd och riktlinjer för uteserveringar.
  • Uteserveringar hålls i huvudsak på plats under perioden 1 april – 30 september.
  • Parkeringar och gator får tas i anspråk, men utvidgning mot grönytor och parkmark ska undvikas.
  • Tilläggsytornas omfattning bedöms och godkänns från fall till fall av samhällstekniska avdelningen.

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.