Inskolning på daghemmet

För att daghemsvistelsen ska bli så bra som möjligt för barnet behövs en inskolningsperiod. Tiden för inskolning varierar från barn till barn.

Målet med inskolningen är att det ska bli en positiv upplevelse för barnet att komma till daghemmet och i lugn och ro bekanta sig med personalen och lära sig de nya rutinerna. Inskolningen är också ett bra tillfälle för vårdnadshavare att få en inblick i hur barnets dag på daghemmet kommer att se ut, samt att lära känna personalen.

Inskolningen sker successivt och är individuell för varje barn. Tiden för inskolning varierar men det behövs oftast cirka en vecka, beroende på barnets ålder och tidigare erfarenheter. Ibland är inskolningen kortare, och ibland längre. 

Personalen på avdelningen och familjen kommer tillsammans överens om barnets inskolning. Det är viktigt att den vuxna som följer med barnet på inskolningen är en anknytningsperson. Det kan vara samma anknytningsperson som deltar på inskolningen, men det går också bra att olika personer deltar med barnet. 

Om du funderar på något kring ditt barns inskolning är det bra att genast diskutera det med personalen på avdelningen. 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.